Zaseknutý papier

Ak sa zasekne papier, indikátor Alarm bliká na oranžovo a na obrazovke počítača sa automaticky zobrazí hlásenie s návodom na riešenie problému. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Prehrať video

Obrázok: chybové hlásenie v systéme Windows

Podrobné informácie o odstránení zaseknutého papiera nájdete v časti Zoznam kódov podpory (pri zaseknutí papiera).

Poznámka

  • Opatrenia voči chybám s kódmi podpory môžete overiť v počítači vyhľadaním príslušného kódu podpory.

    Vyhľadávajte kliknutím sem