Atrament sa nevystrekuje

 1. Kontrola č. 1: Ak sa v kazete FINE minul atrament, vymeňte ju za novú.

 2. Kontrola č. 2: Je kazeta FINE správne vložená?

  Ak kazeta FINE nie je spoľahlivo vložená, atrament sa nemusí správne vystrekovať.

  Zasuňte vysúvaciu časť výstupného zásobníka spolu s výstupným zásobníkom papiera, otvorte kryt a vyberte kazety FINE.

  Potom znova vložte kazety FINE. Zatláčajte kazetu FINE, kým s kliknutím nezapadne na miesto.

  Keď sa uistíte, že kazeta FINE je vložená správne, zatvorte kryt.

 3. Kontrola č. 3: Sú upchaté dýzy tlačovej hlavy?

  Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýz tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

  Informácie o tlači vzorky na kontrolu dýz, čistení tlačovej hlavy a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy nájdete v časti Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby.

  • Ak sa vzorka na kontrolu dýz nevytlačí správne:

   Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

   Vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

   Ak sa hĺbkovým čistením tlačovej hlavy problém nevyrieši, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte ďalšie hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

  • Ak sa problém neodstráni ani po dvojnásobnom hĺbkovom čistení tlačovej hlavy:

   Tlačiareň pravdepodobne nemá dostatok atramentu. Vymeňte kazetu FINE.