Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby

Postup pri údržbe

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Čistenie tlačovej hlavy

Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy

Zarovnanie tlačovej hlavy

Na začiatok strany