siirry päävalikkoon

Suosikkiasetuksen rekisteröinti (mukautetut profiilit)

Voit rekisteröidä kopioinnin, skannauksen tai faksauksen suosikkiasetukset ja hakea ne käyttöön ALKUUN-näytössä.

Voit rekisteröidä enintään 20 asetusta.

Asetuksen rekisteröiminen

Rekisteröidyn asetuksen hakeminen

Rekisteröidyn asetuksen muokkaaminen/poistaminen

Asetuksen rekisteröiminen

Napauta valmiusnäytössä tai asetusten määrittämisen jälkeisessä näytössä Tall. prof. (Save profile).

Kopioinnin valmiusnäyttö

Skannauksen valmiusnäyttö

Faksilähetyksen valmiusnäyttö

kuva: Kosketusnäyttö
kuva: Kosketusnäyttö
kuva: Kosketusnäyttö

Napauta Kyllä (Yes), kun Tall. prof. (Save profile) tulee näkyviin.

Kun asetuksen nimen syöttönäyttö avautuu, syötä nimi ja napauta sitten Rekisteröi (Register).

Huomautus

 • Jos napautat Rekisteröi (Register) syöttämättä nimeä, parhaillaan näkyvää nimeä käytetään asetuksen nimenä.

Rekisteröidyn asetuksen hakeminen

Hae rekisteröity asetus seuraavalla tavalla.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Mukautet. profiilit (Custom profiles).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

 3. Napauta haettavaa asetusta.

  Huomautus

  • Voit muuttaa näytettyjä kohteita napauttamalla Vaihda näk. (Switch view).

Rekisteröidyn asetuksen muokkaaminen/poistaminen

Muokkaa rekisteröityä asetusta tai poista se seuraavalla tavalla.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Pyyhkäise ALKUUN-näyttöä ja napauta sitten Mukautet. profiilit (Custom profiles).

  Käyttöpaneelin käyttäminen

 3. Napauta Muokk./poista (Edit/delete).

  Voit muuttaa rekisteröityjen asetusten järjestystä tai nimeä tai poistaa asetukset.

  • Muuta rekisteröityjen asetusten järjestys seuraavasti:

   1. Napauta Järjestä uudelleen (Rearrange).

   2. Napauta siirrettävää asetusta.

   3. Napauta tai , niin voit siirtää valitun asetuksen.

   4. Napauta Käytä (Apply).

   5. Napauta Lopeta (Exit).

  • Muuta rekisteröityjen asetusten nimeä seuraavasti:

   1. Napauta Nimeä uudelleen (Rename).

   2. Napauta uudelleennimettävää asetusta.

   3. Kirjoita uusi nimi ja napauta sitten OK.

    Numeroiden, kirjainten ja merkkien syöttäminen

   4. Napauta Lopeta (Exit).

  • Rekisteröityjen asetusten poistaminen

   1. Napauta Poista (Delete).

   2. Napauta poistettava asetusta.

   3. Napauta näkyviin tulevassa näytössä Kyllä (Yes).

   4. Napauta Lopeta (Exit).