siirry päävalikkoon

Numeroiden, kirjainten ja merkkien syöttäminen

Voit syöttää tai muokata merkkejä laitteella valitsemalla niitä näytössä näkyvästä merkkiluettelosta, kun kirjoitat tietoja, kuten yksikön nimeä tai vastaanottajan nimeä esimerkiksi hakemistoa varten.

Syöttötilan vaihtaminen

Laitteessa on aakkostila ja numero/symboli-tila. Voit siirtyä niiden välillä napauttamalla alhaalla vasemmalla näkyvää Vaihda syöttötilaa (A) -painiketta.

Jos haluat vaihtaa aakkostilassa pienten ja isojen kirjainten välillä ja numero/symboli-tilassa symbolien välillä, napauta Vaihto (B).

Kuva: Kosketusnäyttö
Kuva: Kosketusnäyttö

Huomautus

 • Yksikön puhelinnumeron syöttötilassa tai hakemiston faksi-/puhelinnumeron syöttötilassa ainoastaan kunkin syöttötilan käytettävissä olevat numerot ja merkit ovat näkyvissä.

Numeroiden, kirjainten ja symbolien syöttäminen tai muokkaaminen

Kuva: Kosketusnäyttö

Syöttötapa on seuraava.

 • Siirtyminen lisäyskohtaan (kohdistimen sijainti) syöttökentässä (C)

  Napauta Vasen tai Oikea (D).

 • Kirjoitetun merkin poistaminen

  Siirrä kohdistin poistettavan merkin alle ja napauta Askelpalautin (E).

  Voit jatkaa merkkien poistamista koskettamalla edelleen Askelpalautun.

 • Välin lisääminen

  Napauta Väli (F).

Kun olet kirjoittanut haluamasi tekstin, napauta OK (G).

Näppäinmääritykset useille kielille

Paina samaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy syöttökentässä (C).

Näppäin Pieni kirjain Iso kirjain
a / A a å ä á à ã â æ A Å Ä Á À Ã Â Æ
c / C c ç C Ç
e / E e ë é è ê E Ë É È Ê
i / I i ï í ì î I Ï Í Ì Î
n / N n ñ N Ñ
o / O o ø ö ó ò õ ô O Ø Ö Ó Ò Õ Ô
p / P p þ P Þ
u / U u ü ú ù û U Ü Ú Ù Û
y / Y y ý Y Ý