naar hoofdtekst gaan

ECO-instellingen

Met deze instelling kunt u automatisch dubbelzijdig afdrukken als standaard gebruiken om papier te besparen en om de printer automatisch in/uit te schakelen om elektriciteit te besparen.

Functie voor energie besparen gebruiken

Volg de onderstaande procedure om de functie voor energie besparen te gebruiken.

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Druk op de knop OK.

 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings).

 4. Selecteer Andere apparaatinstellingen (Other device settings).

 5. Selecteer ECO-instellingen (ECO settings).

 6. Selecteer Energiebesparingsinstellingen (Energy saving settings).

 7. Geef de gewenste instellingen op.

  • A: Geef op na hoeveel tijd de printer automatisch moet worden uitgeschakeld wanneer gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen zijn uitgevoerd of geen afdrukgegevens naar de printer zijn gestuurd.

  • B: Als u AAN (ON) selecteert, kan de printer automatisch worden ingeschakeld wanneer een scanopdracht van een computer of afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd.

Dubbelzijdig afdrukken gebruiken

Volg de onderstaande procedure om dubbelzijdig afdrukken te gebruiken.

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Druk op de knop OK.

 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings).

 4. Selecteer Andere apparaatinstellingen (Other device settings).

 5. Selecteer ECO-instellingen (ECO settings).

 6. Selecteer Instelling voor dubbelz. afdr. (Two-sided print settings).

  Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven wanneer de standaardinstelling voor het kopiƫren is ingesteld voor dubbelzijdig afdrukken.

 7. Selecteer AAN (ON) of UIT (OFF) om dubbelzijdig afdrukken in/uit te schakelen.