ข้ามไปยังข้อความหลัก

การทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบละเอียด

หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีขึ้นหลังทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติ ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด การทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดใช้หมึกมากกว่าการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติ ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่

 2. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)

  ไอคอน (ตั้งค่า(Setup)) และ "1" ปรากฏบน LCD

 3. กดปุ่ม + จนกระทั่ง "3" ปรากฏบน LCD

 4. กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)

  เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

  การทำความสะอาดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสัญญาณไฟ พลังงาน(ON) ติดสว่างหลังจากกะพริบ

  ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

 5. ตรวจสอบสภาพของหัวพิมพ์

  ตรวจสอบสภาพหัวพิมพ์โดย พิมพ์ลวดลายตรวจหัวฉีด