naar hoofdtekst gaan

Wi-Fi-verbinding

  1. Druk op de knop OK.

  2. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag (A) om LAN-instellingen (LAN settings) te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

  3. Selecteer Wi-Fi en druk op de knop OK.

  4. Selecteer Wi-Fi-instelling (Wi-Fi setup) en druk op de knop OK.