naar hoofdtekst gaan

Verklarende woordenlijst

DHCP-functie
Een functie om automatisch vereiste gegevens (zoals het IP-adres) toe te wijzen aan computers, printers of andere apparaten die zijn verbonden met het netwerk.
IEEE802.11a
Een standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 54 Mbps.
IEEE802.11ac
Een standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 6,93 Mbps.
Deze standaard is de opvolger van IEEE802.11n.
IEEE802.11b
Een standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 11 Mbps.
IEEE802.11g
Een standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 54 Mbps.
Compatibel met IEEE802.11b.
IEEE802.11n
Een standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 600 Mbps.
Compatibiliteit met IEEE802.11b/g is mogelijk via de 2,4 GHz-band.
IP-adres
Een numerieke identificatie die wordt toegewezen aan elke computer of elk netwerkapparaat dat is verbonden met een netwerk.
IPv4
Een internetprotocol voor het beheren van IP-adressen.
IPv4-adressen worden automatisch toegewezen aan communicatieapparaten zoals computers die zijn verbonden met een netwerk.
MAC-adres
Een uniek nummer dat aan elk netwerkapparaat wordt toegekend.
MAC-adresfiltering
Een functie voor het blokkeren van toegang vanaf niet-geautoriseerde apparaten door de MAC-adressen op te slaan.
Netwerk
Een systeem om informatie uit te wisselen tussen computers door deze met elkaar te verbinden. Internet is een type netwerk.
Router
Een apparaat dat fungeert als brug tussen apparaten (computers, printers en dergelijke) in een netwerk of dat de communicatie ertussen mogelijk maakt.
SSID
Een naam om een draadloze router in een draadloos netwerk te identificeren.
SSID uitzenden
Het door een draadloze router met regelmatige tussenpozen verzenden van een signaal waarmee de SSID van het toegangspunt wordt bekendgemaakt.
Verborgen modus
Een functie waarmee wordt voorkomen dat de SSID van de draadloze router wordt weergegeven op andere draadloze netwerkapparaten.
TKIP
Een coderingsstandaard; periodieke vernieuwing van de coderingssleutel voorkomt decodering door derden.
USB
Een standaard voor het aansluiten van randapparaten (printers en dergelijke) op een computer.
WEP
Een beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt in IEEE802.11.
WEP-sleutel
Een coderingssleutel die bij WEP wordt gebruikt.
WEP-sleutelnummer
Selecteer uit WEP-sleutel 1 tot en met WEP-sleutel 4. Selecteer hetzelfde WEP-sleutelnummer als de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken.
Wi-Fi
Een merknaam die is gereserveerd voor producten die voldoen aan de interoperabiliteitstests van de Wi-Fi Alliance. Uw printer is een door Wi-Fi geautoriseerd product. Het kan ook verwijzen naar een LAN (Local Area Network) waarvoor geen kabels vereist zijn.
Draadloos direct
Een methode om de printer rechtstreeks met een computer of andere apparaten te verbinden zonder een draadloze router te gebruiken.
Draadloze router
Een apparaat dat dient als een brug bij het tot stand brengen van een draadloos netwerk.
WPA
Een beveiligingsprotocol voor draadloze netwerken met een verbeterde beveiliging vergeleken met WEP.
WPA2
Een beveiligingsprotocol voor draadloze netwerken. Dit is een nieuwe versie van WPA.
WPS
Een standaard waarmee eenvoudig draadloze verbindingen tussen apparaten en beveiligingsinstellingen kunnen worden ingesteld. Zowel beveiliging via knoppen als via PIN-code is beschikbaar. WPS staat voor Wi-Fi Protected Setup.