Verbinding via instellen zonder kabel

  1. Houd de Wi-Fi-knop (A) op de printer vast totdat het (oranje) Alarm-lampje (B) 2 keer knippert en laat vervolgens de Wi-Fi-knop los nadat het lampje voor de tweede keer heeft geknipperd.

    afbeelding: Wi-Fi-knop ingedrukt houden en het Alarm-lampje knippert 2 maal
  2. Controleer of het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) snel knippert en het (groene) AAN/UIT (POWER)-lampje brandt.

    afbeelding: Het Wi-Fi-lampje knippert snel en het AAN/UIT-lampje brandt
  3. Keer terug naar het toepassingsscherm en ga door met de instelling.