Verklarende woordenlijst

Toegangspunt
Een apparaat dat dient als een brug bij het tot stand brengen van een draadloos netwerk.
Ad-hocverbinding
Een methode voor draadloze verbinding waarbij draadloze communicatieapparaten (computers, printers en dergelijke) met dezelfde SSID rechtstreeks gegevens met elkaar uitwisselen.
IEEE802.11b
Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 11 Mbps.
IEEE802.11g
Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 54 Mbps.
Compatibel met IEEE802.11b.
IEEE802.11n
Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 600 Mbps.
Compatibiliteit met IEEE802.11b/g is mogelijk via de 2,4 GHz-band.
Netwerk
Een systeem om informatie uit te wisselen tussen computers door deze met elkaar te verbinden. Internet is een type netwerk.
Router
Een apparaat dat fungeert als brug tussen apparaten (computers, printers en dergelijke) in een netwerk of dat de communicatie ertussen mogelijk maakt.
TKIP
Een coderingsstandaard; periodieke vernieuwing van de coderingssleutel voorkomt decodering door derden.
WEP
Een beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt in IEEE802.11.
Wi-Fi
Een merknaam die is gereserveerd voor producten die voldoen aan de interoperabiliteitstests van de Wi-Fi Alliance. Uw printer is een door Wi-Fi geautoriseerd product.
Draadloze verbinding
Een LAN (Local Area Network) waarvoor geen kabels vereist zijn.
WPS
Een standaard waarmee eenvoudig draadloze verbindingen tussen apparaten en beveiligingsinstellingen kunnen worden ingesteld. Zowel beveiliging via knoppen als viaPIN-code is beschikbaar. WPS staat voor Wi-Fi Protected Setup.