preskočiť na hlavný text

Uloženie prijímateľov použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Informácie o pomôcke Speed Dial Utility

Pomôcka Speed Dial Utility je určená na odosielanie faxových alebo telefónnych čísel uložených v zariadení do počítača a na ich ukladanie alebo zmenu v počítači. zariadení môžete navyše uložiť faxové alebo telefónne číslo, meno používateľa, faxové alebo telefónne číslo používateľa a odmietnuté čísla upravené v počítači. Môžete ich uložiť aj v počítači a vytvoriť tak zálohu.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča, aby ste uložené údaje zálohovali v počítači použitím pomôcky Speed Dial Utility.

Spustenie pomôcky na rýchlu voľbu

Dialógové okno pomôcky na rýchlu voľbu

Ukladanie informácií uložených v zariadení do počítača

Uloženie faxového alebo telefónneho čísla použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Zmena faxového alebo telefónneho čísla použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Odstránenie faxového alebo telefónneho čísla použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Zmena informácií o odosielateľovi použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Uloženie alebo zmena odmietaného čísla použitím pomôcky na rýchlu voľbu

Vyvolanie uložených informácií z počítača a ich uloženie v zariadení

Odinštalovanie pomôcky na rýchlu voľbu