naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (AUTO SCAN (AUTO))

Klik op AUTO SCAN (AUTO) (AUTO SCAN) op het tabblad (Acties van scannerknop) om het dialoogvenster Instellingen (AUTO SCAN (AUTO)) (Settings (AUTO SCAN)) weer te geven.

In het dialoogvenster Instellingen (AUTO SCAN (AUTO)) (Settings (AUTO SCAN)) kunt u opgeven hoe er moet worden gereageerd wanneer u afbeeldingen op een computer opslaat nadat ze met de scannerknop zijn gescand door het item automatisch te detecteren.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

Ondersteunde items

Foto's, ansichtkaarten, visitekaartjes, tijdschriften, kranten, documenten en BD's/dvd's/cd's.

Belangrijk

 • Als u de volgende soorten items wilt scannen, geeft u het type en de grootte op in het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)) of Instellingen (Foto scannen) (Settings (Photo Scan)) en klikt u op Document of Foto (Photo) in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite. U kunt niet correct scannen met Automatisch (Auto).

  • Foto's op A4-formaat
  • Tekstdocumenten kleiner dan 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 inch), zoals pagina's van een pocket waarvan de rug is afgesneden
  • Items die zijn afgedrukt op dun wit papier
  • Lange, smalle items, zoals panoramafoto's
 • Reflecterende disclabels worden mogelijk niet zoals verwacht gescand.
 • Plaats de items op de juiste manier op de plaat, afhankelijk van het type item dat u wilt scannen. Anders worden de items mogelijk niet goed gescand.

  Raadpleeg 'Originelen plaatsen (scannen vanaf een computer)' voor informatie over het plaatsen van items.

Opmerking

 • In Automatische scan worden de contouren van de onderwerpen benadrukt. Stel het niveau voor contouren benadrukken in met Niveau van beeld verscherpen (Unsharp Mask Level) in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen).
 • Voor het reduceren van moirĂ© stelt u Bron selecteren (Source Type) in op Tijdschrift (Magazine) in het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)) en klikt u op Document in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

A: Gebied Instellingen opslaan

Bestandsnaam (File Name)

Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

Opmerking

 • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
Opslaan in (Save in)

Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de doelmap op.

De standaardmap voor opslag is de map Afbeeldingen (Pictures).

JPEG-beeldkwaliteit (JPEG Image Quality)
U kunt de beeldkwaliteit van JPEG-bestanden opgeven.
PDF-compressie (PDF Compression)

Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

Standaard (Standard)
Deze instelling wordt aanbevolen.
Hoog (High)
Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.
Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

Opmerking

 • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

B: Gebied Instellingen voor de toepassing

Met een toepassing openen (Open with an application)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen wilt verbeteren of corrigeren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een toepassing sturen (Send to an application)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ongewijzigd wilt gebruiken in een toepassing waarmee u door afbeeldingen kunt bladeren of ze kunt organiseren.

In het pop-upmenu kunt u de toepassing selecteren.

Naar een map sturen (Send to a folder)

Selecteer deze optie wanneer u de gescande afbeeldingen ook wilt opslaan in een andere map dan is opgegeven in Opslaan in (Save in).

In het pop-upmenu kunt u de map selecteren.

Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail)

Selecteer dit wanneer u de gescande afbeeldingen bij e-mails wilt verzenden.

In het pop-upmenu kunt u de e-mailclient opgeven die u wilt starten.

Geen toepassing starten (Do not start an application)
De scan wordt opgeslagen in de map die is opgegeven in Opslaan in (Save in).

Opmerking

 • Als u een toepassing of map wilt toevoegen aan het pop-upmenu, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de toepassing of map op.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.