naar hoofdtekst gaan

Dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen)

Klik op het tabblad (Algemene instellingen) om het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) weer te geven.

U kunt het model selecteren dat u wilt gebruiken, een model toevoegen om te scannen via het bedieningspaneel, de grootte van e-mailbijlagen instellen, en meer.

Scanner

Hier wordt de naam weergegeven van de Bonjour-service waar IJ Scan Utility Lite momenteel voor is ingesteld.

Als de naam van een andere Bonjour-service wordt weergegeven dan die u wilt gebruiken, selecteert u de naam van de Bonjour-service die u wilt gebruiken.

Belangrijk

  • Als u via het netwerk wilt werken, moet Bonjour worden ingeschakeld. Schakel Bonjour in op uw scanner of printer.
  • Als de Bonjour-servicenaam niet wordt weergegeven of als u de Bonjour-servicenaam hebt gewijzigd, klikt u op (Vernieuwen).
(Vernieuwen)

Hiermee worden de scanners of printers gedetecteerd die momenteel met IJ Scan Utility Lite kunnen worden gebruikt.

Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Klik op deze knop als u naast de scanner of printer die momenteel is ingesteld voor gebruik met IJ Scan Utility Lite, een scanner of printer waarmee u wilt scannen via het bedieningspaneel van de printer of de scannerknoppen van de persoonlijke scanner, wilt toevoegen in het weergegeven dialoogvenster Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings). U kunt maximaal twee apparaten selecteren.

Belangrijk

  • Deze functie is niet beschikbaar in de volgende gevallen.

    • Uw model ondersteunt niet scannen via het bedieningspaneel.
    • Uw model ondersteunt het ICA-stuurprogramma (Image Capture Architecture).
Grootte van e-mailbijlage (E-mail Attachment Size)
Dit wordt weergegeven wanneer u een alles-in-één inkjetprinter gebruikt. U kunt de grootte beperken van gescande afbeeldingen die als bijlage bij een e-mail moeten worden verzonden.
U kunt Klein (geschikt voor schermresolutie 640 x 480) (Small (Suitable for 640 x 480 Screen Resolution)), Normaal (geschikt voor schermresolutie 800 x 600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Screen Resolution)), Groot (geschikt voor schermresolutie 1024 x 768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Screen Resolution)) of Geen wijziging (No Change) selecteren.
Bestandsgrootte voor Toevoegen aan e-mail en Afbeelding verzenden (File Size for Attach to E-mail and Send Image)
Dit wordt weergegeven wanneer u een persoonlijke scanner gebruikt. U kunt de grootte beperken van gescande afbeeldingen die als bijlage bij een e-mail moeten worden verzonden.
U kunt Klein (geschikt voor schermresolutie 640 x 480) (Small (Suitable for 640 x 480 Screen Resolution)), Normaal (geschikt voor schermresolutie 800 x 600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Screen Resolution)), Groot (geschikt voor schermresolutie 1024 x 768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Screen Resolution)) of Geen wijziging (No Change) selecteren.
Documenttaal (Document Language)
U kunt de taal selecteren die wordt gebruikt om tekst in afbeeldingen te detecteren en om te zoeken wanneer een PDF-bestand wordt gemaakt dat zoeken op trefwoorden ondersteunt.
Niveau van beeld verscherpen (Unsharp Mask Level)

Stel het niveau voor contouren benadrukken in binnen een bereik van 1 tot 5. Hoe hoger de waarde, hoe meer de contouren worden benadrukt en hoe scherper de afbeelding wordt.

Opmerking

  • Het ingestelde niveau voor contouren benadrukken wordt toegepast wanneer het selectievakje Contouren scherper maken (Sharpen outline) wordt ingeschakeld in het bijbehorende dialoogvenster Instellingen.
Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Standaard (Defaults)
U kunt de instellingen in het getoonde scherm herstellen naar de standaardinstellingen.