naar hoofdtekst gaan

Functies van IJ Scan Utility Lite

Gebruik IJ Scan Utility Lite om documenten, foto's, of andere items tegelijk te scannen en op te slaan door eenvoudig op het bijbehorende pictogram te klikken.

Belangrijk

  • De weergegeven items en beschikbare functies hangen af van uw scanner of printer.

Meerdere scanmodi

Met Automatisch (Auto) kunt u met eenmaal klikken scannen met standaardinstellingen voor verschillende items. Met Document wordt de tekst in een document of tijdschrift scherper gemaakt voor betere leesbaarheid en Foto (Photo) is het meest geschikt voor het scannen van foto's.

Opmerking

Gescande afbeeldingen automatisch opslaan

Gescande afbeeldingen worden automatisch opgeslagen in een vooraf ingestelde map. De map kan naar wens worden gewijzigd.

Opmerking

  • De standaardmap voor opslag is de map Afbeeldingen (Pictures).
  • Zie 'Dialoogvenster Instellingen' voor informatie over het opgeven van een map.

Toepassingintegratie

Gescande afbeeldingen kunnen naar andere toepassingen worden verzonden. Geef bijvoorbeeld gescande afbeeldingen in uw favoriete toepassing voor afbeeldingen weer, voeg ze toe aan e-mails of extraheer tekst uit afbeeldingen.

afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

Opmerking