naar hoofdtekst gaan

Scankwaliteit (afbeelding op het scherm) is slecht

 1. Controle 1 Als de afbeelding rafelig is, verhoogt u de scanresolutie of selecteert u TIFF of PNG bij Gegevensindeling (Data Format) in het dialoogvenster Instellingen.

 2. Controle 2 Stel het weergaveformaat in op 100%.

  In bepaalde toepassingen worden te kleine weergaveformaten niet duidelijk weergegeven.

 3. Controle 3 Maak de glasplaat en de documentklep schoon.

 4. Controle 4 Als moiré (streeppatroon) ontstaat, neemt u de volgende maatregelen en probeert u het opnieuw met IJ Scan Utility.

  • Stel een van de volgende instellingen in het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)), Instellingen (Aangepast scannen) (Settings (Custom Scan)) of Instellingen (Scannen en samenvoegen) (Settings (Scan and Stitch)) van IJ Scan Utility in en scan vervolgens vanaf het hoofdscherm van IJ Scan Utility.

   • Stel Bron selecteren (Source Type) in op Tijdschrift (Magazine) en stel Kleurenmodus (Color Mode) in op Kleur (Color)
   • Schakel het selectievakje Moiré reduceren (Reduce moire) in bij Instellingen voor het verwerken van afbeeldingen (Image Processing Settings)
  • Selecteer Tijdschrift (kleur) (Magazine (Color)) voor Bron selecteren (Select Source) op het tabblad Basismodus (Basic Mode) van ScanGear (scannerstuurprogramma).

   Raadpleeg voor meer informatie 'Tabblad Basismodus' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

  • Stel Moiré-reductie (Descreen) bij Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van het dialoogvenster ScanGear in op AAN (ON).

   Raadpleeg voor meer informatie 'Instellingen voor afbeeldingen' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

  Opmerking

  • Als moiré optreedt wanneer u een afgedrukte digitale foto scant, neemt u de bovenstaande maatregelen en scant u opnieuw.
 5. Controle 5 Controleer de kleurdiepte van het beeldscherm.

  Raadpleeg de Help van Windows of de handleiding van het beeldscherm voor informatie over het controleren van de kleurdiepte van het beeldscherm.

 6. Controle 6 Als het document in slechte staat is (bijvoorbeeld vuil of vervaagd), schakelt u Stof en krassen reduceren (Reduce Dust and Scratches), Correctie van vervaging (Fading Correction), Correctie van korreligheid (Grain Correction) en dergelijke bij Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear in.

  Raadpleeg voor meer informatie 'Instellingen voor afbeeldingen' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

 7. Controle 7 Als de kleurtint van afbeeldingen afwijkt van het originele document, neemt u de volgende maatregelen en probeert u het opnieuw.

  • Stel Beeldaanpassing (Image Adjustment) bij Instellingen voor afbeeldingen (Image Settings) op het tabblad Geavanceerde modus (Advanced Mode) van ScanGear in op Geen (None).

   Raadpleeg voor meer informatie 'Instellingen voor afbeeldingen' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

  • Stel Kleurafstemming (Color Matching) in op het tabblad Kleurinstellingen (Color Settings) van het dialoogvenster Voorkeuren (Preferences) van ScanGear.

   Raadpleeg voor meer informatie 'Tabblad Kleurinstellingen' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.