naar hoofdtekst gaan

Gescande afbeeldingen via e-mail verzenden

U kunt gescande afbeeldingen via e-mail verzenden.

Opmerking

 • De vensters voor het scannen van foto's worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. IJ Scan Utility starten.

 2. Klik op Instellingen (Settings...).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op Foto scannen (Photo Scan).

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 4. Selecteer Toevoegen aan e-mail (Attach to e-mail) bij Instellingen voor de toepassing (Application Settings) en selecteer een e-mailclient.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

  Opmerking

  • U kunt e-mailclients voor bijlagen toevoegen in het keuzemenu.
  • Als Geen (handmatig toevoegen) (None (Attach Manually)) is geselecteerd, moet u gescande en opgeslagen afbeeldingen handmatig toevoegen aan een e-mail.
 5. Klik op OK.

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility verschijnt.

  Opmerking

 6. Klik op Foto (Photo).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het scannen begint.

  Na afloop van het scannen wordt de gespecificeerde e-mailclient gestart en worden de afbeeldingen aan een nieuw bericht toegevoegd.

  Opmerking

  • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.
  • De gescande afbeeldingen worden opgeslagen volgens de instellingen in het dialoogvenster Instellingen.
  • Als het selectievakje Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings) in het dialoogvenster Instellingen is geselecteerd, wordt het dialoogvenster Instellingen opslaan weergegeven. Nadat u de opties voor opslaan hebt ingesteld en op OK klikt worden de gescande afbeeldingen opgeslagen en automatisch aan een nieuw bericht van de opgegeven e-mailclient toegevoegd.
 7. Geef de geadresseerde op, voer het onderwerp en de berichttekst in en verzend het bericht.

  Raadpleeg de handleiding van uw e-mailclient voor de e-mailinstellingen.