naar hoofdtekst gaan

Opslaan na controle van de scanresultaten

U kunt de scanresultaten controleren en de afbeeldingen vervolgens op een computer opslaan.

Belangrijk

 • In de volgende gevallen kunt u de scanresultaten niet controleren in het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings) voordat u ze opslaat.

  • Wanneer u hebt gescand via Automatisch (Auto) scannen
  • Wanneer u hebt gescand door Canon IJ PDF Editor te selecteren bij Met een toepassing openen (Open with an application) in Instellingen voor de toepassing (Application Settings)

Opmerking

 • De vensters voor het scannen van foto's worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. IJ Scan Utility starten.

 2. Klik op Instellingen (Settings...).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op Foto scannen (Photo Scan).

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 4. Schakel het selectievakje Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings) in en klik op OK.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility verschijnt.

  Opmerking

 5. Klik op Foto (Photo).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het scannen begint.

  Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings) geopend.

  Opmerking

  • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.
 6. Wijzig de gewenste volgorde van de afbeeldingen of de opties voor het opslaan van bestanden.

  U kunt de volgorde van afbeeldingen of de opties voor het opslaan van bestanden wijzigen in het dialoogvenster Instellingen opslaan.

  Opmerking

  • Standaard worden de volgende mappen gebruikt als opslaglocatie.

   • Windows 10/Windows 8.1:

    map Documenten (Documents)

   • Windows 7:

    map Mijn documenten (My Documents)

 7. Klik op OK.

  De gescande afbeeldingen worden volgens de instellingen opgeslagen.