preskočiť na hlavný text

Výber odpovede na príkazy z ovládacieho panela použitím aplikácie IJ Scan Utility

Aplikácia IJ Scan Utility umožňuje určiť odpovede pri skenovaní pomocou ovládacieho panela.

Poznámka

 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky na určenie odpovedí pri automatickom skenovaní pomocou ovládacieho panela.
 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

 3. Na karte (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) vyberte režim skenovania.

  Obrázok: dialógové okno nastavení

  Poznámka

 4. V časti Možnosti skenovania (Scan Options) nastavte korekcie obrázkov.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 5. V časti Nastavenia ukladania (Save Settings) zadajte názov súboru a ďalšie nastavenia.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 6. V časti Nastavenia aplikácie (Application Settings) vyberte aplikáciu, ktorá sa má spustiť po skenovaní.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po spustení skenovania pomocou ovládacieho panela bude skener reagovať podľa vybratých nastavení.