preskočiť na hlavný text

Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

Zistite, ako treba umiestniť položky na predlohové sklo alebo automatický podávač dokumentov (APD) skenera alebo tlačiarne. Položky musíte umiestniť správne podľa typu skenovanej položky. V opačnom prípade sa položky nemusia správne naskenovať.

Dôležité

 • Na kryt dokumentov neklaďte predmety. Po otvorení krytu dokumentov môžu predmety spadnúť do skenera alebo tlačiarne a spôsobiť poruchu.
 • Pri skenovaní zatvorte kryt dokumentov.
 • Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel ovládacieho panela ani displeja LCD (Displej z tekutých kryštálov). Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

Umiestnenie položiek (predlohové sklo)

Položky umiestňujte podľa nasledujúceho postupu, aby sa pri skenovaní automaticky zistil ich typ alebo veľkosť.

Dôležité

 • Ak pri skenovaní vyberáte veľkosť papiera v aplikácii IJ Scan Utility alebo ScanGear (ovládači skenera), zarovnajte horný roh položky s rohom označeným šípkou (značkou zarovnania) na predlohovom skle.
 • Pri skenovaní nemožno presne orezať fotografie obstrihnuté na rôzne tvary ani položky menšie ako 3 cm (1,2 palca) štvorcové.
 • Reflexné etikety diskov sa nemusia naskenovať tak, ako ste očakávali.
Fotografie, pohľadnice, vizitky alebo disky BD/DVD/CD Časopisy, noviny alebo dokumenty
Obrázok: skenovanie fotografií, pohľadníc, vizitiek alebo diskov BD/DVD/CD

Umiestnenie jednej položky:

Položku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol, pričom medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovanou oblasťou) a položkou nechajte priestor aspoň 1 cm (0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie jednej položky

Dôležité

 • Veľké položky (napríklad fotografie veľkosti A4) presahujúce cez okraje alebo šípku (značku zarovnania) predlohového skla možno uložiť ako súbory PDF. Ak chcete ukladať v inom formáte než PDF, pred skenovaním vyberte formát údajov.

Umiestnenie viacerých položiek:

Medzi okrajmi predlohového skla (uhlopriečne šrafovanou oblasťou) a položkami, ako aj jednotlivými položkami nechajte priestor aspoň 1 cm (0,4 palca). Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie viacerých položiek

viac ako 1 cm (0,4 palca)

Poznámka

 • Môžete umiestniť až 12 položiek.
 • Ak v dialógovom okne nastavení aplikácie IJ Scan Utility začiarknete políčko Komprimovať naskenované obrázky pri prenose (Compress scanned images upon transfer), môžete umiestniť až štyri položky.
 • Poloha šikmých položiek (10 alebo menej stupňov) sa koriguje automaticky.
Obrázok: skenovanie časopisov, novín alebo dokumentov

Položku umiestnite na predlohové sklo lícovou stranou nadol a jej horný roh zarovnajte s rohom označeným šípkou (značkou zarovnania) na predlohovom skle. Časti umiestnené na uhlopriečne šrafovanej oblasti nemožno naskenovať.

Obrázok: umiestnenie a zarovnanie položky so šípkou na predlohovom skle

Dôležité

 • Podrobné informácie o častiach, v ktorých nemožno skenovať položky, nájdete v časti „Umiestnenie originálov“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

Umiestnenie dokumentov (automatický podávač dokumentov (APD))

Dôležité

 • Nenechávajte hrubé položky na predlohovom skle pri skenovaní z podávača APD. Mohlo by dôjsť k zaseknutiu papiera.
 • Pri skenovaní najmenej dvoch dokumentov umiestnite a zarovnajte dokumenty rovnakej veľkosti.
 • Podrobné informácie o podporovaných veľkostiach dokumentov pri skenovaní z podávača APD nájdete v časti „Originály, ktoré možno použiť“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.
 1. Otvorte zásobník dokumentov.

  Obrázok: otvorenie zásobníka dokumentov
 2. Umiestnite dokumenty do podávača APD a potom nastavte vodiace lišty dokumentov podľa šírky dokumentov.

  Dokumenty vkladajte lícovou stranou nahor, kým nezaznie pípnutie.

  Obrázok: umiestnenie dokumentov do podávača APD