preskočiť na hlavný text

Skenovanie položiek väčších ako ploché predlohové sklo (Spojenie obrázkov)

Môžete naskenovať ľavú a pravú polovicu položky väčšej ako predlohové sklo a naskenované polovice potom znova spojiť do jedného obrázka. Podporujú sa položky, ktoré sú približne dvakrát také veľké ako predlohové sklo.

Poznámka

 • V nasledujúcom postupe sa vysvetľuje skenovanie položky, ktorá sa má umiestniť naľavo.
 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

 2. Kliknite na položku Nastavenia (Settings...), vyberte dialógové okno Nastavenia (Naskenovať a spojiť) (Settings (Scan and Stitch)) a podľa potreby nastavte typ, rozlíšenie a iné parametre položky.

  Po dokončení nastavovania kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na položku Spojiť (Stitch).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa okno Spojenie obrázkov (Image Stitch).

 4. V časti Vyberte veľkosť výstupu (Select Output Size) vyberte veľkosť výstupu podľa veľkosti papiera.

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov
 5. Uistite sa, že v časti Smer skenovania (Scan Direction) je vybratá možnosť Skenovať zľava (Scan from Left).

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov
 6. Na predlohové sklo umiestnite lícovou stranou nadol položku, ktorú chcete zobraziť v ľavej časti obrazovky.

 7. Kliknite na tlačidlo Spustiť skenovanie obrázka 1 (Start Scanning Image 1).

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov

  Prvá položka sa naskenuje a zobrazí v časti 1.

  Poznámka

  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.
 8. Na predlohové sklo umiestnite lícovou stranou nadol položku, ktorú chcete zobraziť v pravej časti obrazovky.

 9. Kliknite na tlačidlo Spustiť skenovanie obrázka 2 (Start Scanning Image 2).

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov

  Druhá položka sa naskenuje a zobrazí v časti 2.

  Poznámka

  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.
 10. Naskenované obrázky upravte podľa potreby.

  Pomocou panela s nástrojmi otočte, priblížte alebo vzdiaľte obrázky, prípadne ich presuňte na požadované miesta.

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov

  Poznámka

  • Začiarknutím políčka Upraviť rámy orezania (Adjust cropping frames) určte oblasť, ktorú chcete uložiť.

  • Ak chcete položku znova naskenovať, vyberte príslušný obrázok v oblasti ukážky alebo miniatúr v hornej časti obrazovky a kliknite na položku (Odstrániť). Vybratý obrázok sa odstráni, vďaka čomu môžete položku znova naskenovať.
 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť (Save).

  Obrázok: okno Spojenie obrázkov

  Spojený obrázok sa uloží.

Poznámka