Výsledky skenovania nie sú uspokojivé

Kvalita skenovania (obrázka zobrazeného na monitore) je slabá

Okolo naskenovaného obrázka sa nachádzajú nadbytočné biele oblasti

Nedá sa skenovať so správnou veľkosťou

Pri skenovaní pomocou ovládacieho panela sa nedá správne zistiť umiestnenie alebo veľkosť obrázka

Položka je umiestnená správne, no naskenovaný obrázok je zošikmený

Naskenovaný obrázok je zväčšený alebo zmenšený na monitore počítača

Na začiatok strany