SU059W

Kohteiden asettaminen (kun skannataan tietokoneesta)

Opettele asettamaan kohteita skannerin tai tulostimen tasolle. Aseta kohteet oikein skannattavan kohteen tyypin mukaan. Kohteita ei välttämättä skannata muussa tapauksessa oikein.

Tärkeää
  • Älä aseta asiakirjakannen päälle mitään esineitä. Kun avaat asiakirjakannen, ne saattavat pudota skanneriin tai tulostimeen ja aiheuttaa toimintahäiriön.

  • Sulje asiakirjakansi skannauksen ajaksi.

Kohteiden asettaminen

Aseta kohteet seuraavassa kuvatulla tavalla, jotta voit skannata tunnistamalla kohteen tyypin ja koon automaattisesti.

Tärkeää
  • Kun skannaat määrittämällä paperikoon IJ Scan Utility- tai ScanGear-sovelluksessa (skanneriajurissa), kohdista kohteen yläkulma aina tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan.

  • Eri muotoihin leikattuja valokuvia ja alle 3 neliösenttimetrin (1,2 neliötuuman) kokoisia kohteita ei voida rajata oikein.

  • Heijastavia levyjen etikettejä ei välttämättä skannata odotetusti.

Valokuvat, postikortit, käyntikortit tai BD-, DVD- ja CD-levyt Aikakauslehdet, sanomalehdet ja asiakirjat
kuva: Valokuvien, postikorttien, käyntikorttien ja BD-, DVD- ja CD-levyjen skannaus

Yhden kohteen asettaminen

Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle. Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteen väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

kuva: Yhden kohteen asettaminen
Tärkeää
  • Suuret kohteet (esimerkiksi A4-kokoiset valokuvat), joiden tapauksessa asiakirjojen ja tason reunojen tai nuolen (kohdistusmerkki) väliin ei voi jättää väliä, voidaan tallentaa PDF-tiedostoina. Kun haluat tallentaa ne jossain muussa kuin PDF-muodossa, määritä skannattaessa tietomuoto.

Useiden kohteiden asettaminen

Jätä vähintään 1 cm (0,4 tuumaa) väli tason reunojen (vinoviivoitettu alue) ja kohteiden väliin, kuten myös kohteiden väliin. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

kuva: Useiden kohteiden asettaminen

yli 1 cm (0,4 tuumaa)

Huomautus
  • Voit asettaa tasolle enintään 12 kohdetta.

  • Voit asettaa enintään neljä kohdetta, kun Pakkaa skannatut kuvat siirron jälkeen (Compress scanned images upon transfer) -valintaruutu on valittu IJ Scan Utility -sovelluksen Asetukset-valintaikkunassa.

  • Vinossa olevien kohteiden (10 astetta tai vähemmän) asettelu korjataan automaattisesti.

kuva: Aikakauslehtien, sanomalehtien tai asiakirjojen skannaus

Aseta kohde tekstipuoli alaspäin tasolle ja kohdista kohteen yläkulma tason kulmassa olevan nuolen (kohdistusmerkki) mukaan. Vinoviivoitetun alueen päälle asetettuja osia ei voida skannata.

kuva: Aseta ja kohdista kohde tasossa olevan nuolen mukaan
Tärkeää
  • Katso Online-käyttöopas-oppaan aloitusnäytön malliasi vastaavasta Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen -kohdasta lisätietoja kohteiden kohdista, joita ei voi skannata.

Sivun alkuun