naar hoofdtekst gaan

Scaninstellingen voor het netwerk

U kunt uw scanner of printer aansluiten op een netwerk om deze te delen met meerdere computers of om afbeeldingen naar een bepaalde computer te scannen.

Belangrijk

 • U kunt niet met meerdere gebruikers tegelijk scannen.

Opmerking

 • Voltooi van tevoren de netwerkinstellingen van uw scanner of printer volgens de instructies op onze website.
 • Met een netwerkverbinding duurt het scannen langer dan met een USB-verbinding.

Geef de volgende instellingen op om scannen via een netwerk in te schakelen.

Uw scanner of printer opgeven

Geef met IJ Network Scanner Selector EX de scanner op die u wilt gebruiken. Als u de scanner opgeeft, kunt u via een netwerk scannen vanaf uw computer of het bedieningspaneel.

Belangrijk

 • Als het product dat u wilt gebruiken, wordt gewijzigd met IJ Network Scanner Selector EX, wordt het product dat wordt gebruikt om te scannen met IJ Scan Utility ook gewijzigd. Het product voor scannen vanaf het bedieningspaneel wordt ook gewijzigd.

  Als uw scanner of printer niet is geselecteerd in IJ Scan Utility, controleert u of deze is geselecteerd met IJ Network Scanner Selector EX.

  Raadpleeg 'Het menu en instellingenvenster van IJ Network Scanner Selector EX2' voor meer informatie.

 • Als u vanaf het bedieningspaneel wilt scannen, geeft u van tevoren uw scanner of printer op met IJ Network Scanner Selector EX.
 1. Controleer of IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd.

  Als IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd, wordt (IJ Network Scanner Selector EX2) weergegeven in het systeemvak op het bureaublad. Klik op om ook de verborgen pictogrammen in te schakelen.

  Opmerking

  • Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad, volgt u de onderstaande procedure om te starten.

   • Windows 11/Windows 10:

    Klik in het menu Start op (Alle apps (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

   • Windows 8.1:

    Klik in het startscherm op IJ Network Scanner Selector EX2.

    Als IJ Network Scanner Selector EX2 niet op het Startscherm wordt weergegeven, selecteer u de charm Zoeken (Search) en zoekt u vervolgens naar "IJ Network Scanner Selector EX2".

   • Windows 7:

    Klik in het menu Start op Alle programma´s (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

   Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad en het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven. Ga in dat geval verder met stap 3.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram (IJ Network Scanner Selector EX2) in het systeemvak op het bureaublad en selecteer vervolgens Instellingen... (Settings...).

  Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven.

 3. Selecteer uw scanner of printer bij Scanners.

  Normaliter is het MAC-adres van uw scanner of printer al geselecteerd nadat het netwerk is ingesteld. In dat geval hoeft u het apparaat niet nogmaals te selecteren.

  Belangrijk

  • Als er meerdere scanners zijn in het netwerk, worden meerdere modelnamen weergegeven. Als dat het geval is, kunt u per model één scanner selecteren.
 4. Klik op OK.

Opmerking

 • De scanner die is geselecteerd op het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt ook automatisch geselecteerd op het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel.

Instellen voor scannen met IJ Scan Utility

Als u wilt scannen vanuit IJ Scan Utility met een scanner of printer die is verbonden met een netwerk, geeft u uw scanner of printer op met IJ Network Scanner Selector EX en voert u de onderstaande procedure uit om de verbindingsstatus tussen de computer en het apparaat te wijzigen.

 1. IJ Scan Utility starten.

 2. Selecteer 'Canon XXX series Network' (waarbij 'XXX' de modelnaam is) voor Scanner.

 3. Klik op Instellingen (Settings...) om een andere scanner te gebruiken die is verbonden met een netwerk.

 4. Klik op (Algemene instellingen) en klik vervolgens op Selecteren (Select) bij Productnaam (Product Name).

  Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc van IJ Network Scanner Selector EX wordt weergegeven.

  Selecteer de scanner die u wilt gebruiken en klik op OK.

 5. Klik in het dialoogvenster Instellingen (Algemene instellingen) (Settings (General Settings)) op OK.

  Het hoofdscherm IJ Scan Utility verschijnt weer. U kunt scannen via een netwerkverbinding.

Instelling voor scannen vanaf het bedieningspaneel

U kunt de instelling selecteren voor het scannen vanaf het bedieningspaneel.

Belangrijk

 1. Controleer of IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd.

  Als IJ Network Scanner Selector EX wordt uitgevoerd, wordt (IJ Network Scanner Selector EX2) weergegeven in het systeemvak op het bureaublad. Klik op om ook de verborgen pictogrammen in te schakelen.

  Opmerking

  • Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad, volgt u de onderstaande procedure om te starten.

   • Windows 11/Windows 10:

    Klik in het menu Start op (Alle apps (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

   • Windows 8.1:

    Klik in het startscherm op IJ Network Scanner Selector EX2.

    Als IJ Network Scanner Selector EX2 niet op het Startscherm wordt weergegeven, selecteer u de charm Zoeken (Search) en zoekt u vervolgens naar "IJ Network Scanner Selector EX2".

   • Windows 7:

    Klik in het menu Start op Alle programma´s (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

   Het pictogram wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad en het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven. Ga in dat geval verder met stap 3.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram (IJ Network Scanner Selector EX2) in het systeemvak op het bureaublad en selecteer vervolgens Instellingen... (Settings...).

  Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven.

 3. Klik op Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings).

  Het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel wordt weergegeven.

 4. Selecteer uw scanner of printer bij Scanners en klik op OK.

  Selecteer het MAC-adres van uw scanner of printer.

  Opmerking

  • Wanneer er meerdere scanners via een netwerk zijn aangesloten, kunt u maximaal drie scanners selecteren.
 5. Klik in het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc op OK.

Opmerking

 • Als uw scanner of printer niet wordt weergegeven, controleert u het volgende en klikt u op OK om het venster te sluiten. Vervolgens opent u het venster opnieuw en probeert u het apparaat nogmaals te selecteren.

  • MP Drivers wordt geïnstalleerd
  • De netwerkinstellingen van uw scanner of printer zijn voltooid nadat u de MP Drivers hebt geïnstalleerd
  • Netwerkcommunicatie tussen uw scanner of printer en de computer is ingeschakeld

  Raadpleeg Problemen met netwerkcommunicatie als het probleem nog steeds niet is opgelost.