naar hoofdtekst gaan

Het menu en instellingenvenster van IJ Network Scanner Selector EX2

Met IJ Network Scanner Selector EX2 kunt u de scanners of printers selecteren die u wilt gebruiken om via een netwerk vanaf uw computer of het bedieningspaneel te scannen of te printen.

Na de installatie wordt IJ Network Scanner Selector EX2 weergegeven in het systeemvak op het bureaublad.

Belangrijk

 • Als u niet via een netwerk kunt scannen, downloadt u van onze website de meest recente versie van MP Drivers en werkt u de stuurprogramma´s bij naar deze versie.
 • Wanneer IJ Network Scanner Selector EX2 is ingeschakeld, worden regelmatig pakketten verzonden om te controleren of communicatie met uw scanner of printer via het netwerk mogelijk is. Wanneer u de computer gebruikt in een andere netwerkomgeving dan de omgeving die u hebt gebruikt om uw scanner of printer in te stellen, schakelt u IJ Network Scanner Selector EX2 uit.

Opmerking

 • Als het pictogram niet wordt weergegeven in het systeemvak op het bureaublad, volgt u de onderstaande procedure om te starten.

  • Windows 11/Windows 10:

   Klik in het menu Start op (Alle apps (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

  • Windows 8.1:

   Klik in het startscherm op IJ Network Scanner Selector EX2.

   Als IJ Network Scanner Selector EX2 niet op het Startscherm wordt weergegeven, selecteer u de charm Zoeken (Search) en zoekt u vervolgens naar "IJ Network Scanner Selector EX2".

  • Windows 7:

   Klik in het menu Start op Alle programma´s (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

Menu

Er verschijnt een menu als u met de rechtermuisknop op (IJ Network Scanner Selector EX2) klikt in het systeemvak op het bureaublad.

Canon IJ Network Scanner Selector EX2 uitschakelen (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)/Canon IJ Network Scanner Selector EX2 inschakelen (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)

Hiermee schakelt u IJ Network Scanner Selector EX2 in of uit.

Wanneer u Canon IJ Network Scanner Selector EX2 uitschakelen (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2) selecteert, kunt u niet via een netwerk scannen vanaf het bedieningspaneel.

Ingeschakeld: , Uitgeschakeld:

Belangrijk

 • Wanneer u een model gebruikt waarmee u niet via een netwerk kunt scannen vanaf het bedieningspaneel, kunt u niet met het bedieningspaneel scannen, ook al is deze instelling geactiveerd.
Instellingen... (Settings...)
Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc wordt weergegeven. U kunt het model selecteren dat u wilt gebruiken.
Info (About)

Geeft informatie over de versie weer.

In het weergegeven dialoogvenster kunt u de taal wijzigen die u wilt gebruiken in de toepassingssoftware. De wijziging wordt van kracht na het opnieuw starten van de computer.

Afsluiten (Exit)
Sluit IJ Network Scanner Selector EX2 af; (Ingeschakeld) of (Uitgeschakeld) verdwijnt uit het systeemvak op het bureaublad.

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc

Klik in het systeemvak op het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram en kies Instellingen... (Settings...) om het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc weer te geven.

Uw scanner of printer moet worden geselecteerd met IJ Network Scanner Selector EX2 voordat u via een netwerk kunt scannen.

Scanners

MAC-adressen van de scanners of printers die via het netwerk kunnen worden gebruikt, worden weergegeven.

U kunt per model één scanner of printer selecteren. Als u een scanner of printer selecteert, wordt scannen vanaf het bedieningspaneel automatisch mogelijk.

Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.
Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) wordt weergegeven. U kunt maximaal drie scanners en printers selecteren om te scannen vanaf het bedieningspaneel. U kunt items scannen met het bedieningspaneel van de geselecteerde scanner of printer en de gescande afbeeldingen via een netwerk naar uw computer verzenden.

Belangrijk

 • Wanneer u een model gebruikt waarmee u niet via een netwerk kunt scannen vanaf het bedieningspaneel, verschijnt dat model niet bij Scanners en is de instelling niet beschikbaar.

Scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings)

Klik op Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) in het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc om het scherm Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) weer te geven.

Scanners

MAC-adressen van de scanners of printers die via het netwerk kunnen worden gebruikt, worden weergegeven.

U kunt maximaal drie scanners en printers tegelijkertijd selecteren. Als u een scanner of printer selecteert, wordt scannen vanaf het bedieningspaneel automatisch mogelijk.

Instructies (Instructions)
Deze handleiding openen.

Belangrijk

 • Wanneer u een model gebruikt waarmee u niet via een netwerk kunt scannen vanaf het bedieningspaneel, wordt Instellingen scannen-vanaf-bedieningspaneel (Scan-from-Operation-Panel Settings) mogelijk weergegeven in het scherm Instellingen scannen-vanaf-pc; de instelling is echter niet beschikbaar.

Opmerking

 • Als uw scanner of printer niet wordt weergegeven, controleert u het volgende en klikt u op OK om het venster te sluiten. Vervolgens opent u het venster opnieuw en probeert u het apparaat nogmaals te selecteren.

  • MP Drivers wordt geïnstalleerd
  • De netwerkinstellingen van uw scanner of printer zijn voltooid nadat u de MP Drivers hebt geïnstalleerd
  • Netwerkcommunicatie tussen uw scanner of printer en de computer is ingeschakeld

  Raadpleeg Problemen met netwerkcommunicatie als het probleem nog steeds niet is opgelost.

 • U hoeft deze software niet te gebruiken wanneer u scant via USB. Raadpleeg 'IJ Network Scanner Selector EX2 verwijderen' als u deze wilt verwijderen. Ook als dit niet is verwijderd, kunt u via USB scannen.