กระดาษติดในชุดป้อนจ่าย

ตรวจสอบตำแหน่งที่มีกระดาษติดจากหน้าจอ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อนำต้นฉบับออก
1
ตรวจสอบว่าต้นฉบับติดในฝาชุดป้อนจ่ายหรือไม่
1
ดึงก้านเพื่อเปิดฝาชุดป้อนจ่าย
2
นำต้นฉบับทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในถาดป้อนต้นฉบับออก
3
ถ้าต้นฉบับติดขัด ค่อยๆ ดึงออกตามทิศทางของลูกศร
2
ตรวจสอบว่าต้นฉบับติดในถาดรับต้นฉบับหรือไม่
1
หมุนล้อชุดป้อนจ่ายสีเขียวไปทางซ้าย
2
ถ้าต้นฉบับติดขัด ค่อยๆ ดึงออกตามทิศทางของลูกศร
3
ปิดฝาถาดป้อน
3
ยกชุดป้อนจ่ายขึ้นแล้วตรวจดูว่ามีต้นฉบับที่ติดอยู่หรือไม่
1
ยกชุดป้อนจ่ายขึ้นแล้วตรวจดูตำแหน่งที่มี กำกับ
2
ดึงที่ก้านสีเขียวเพื่อเปิดฝาสแกนเอกสาร
3
ถ้าต้นฉบับติดขัด ค่อยๆ ดึงออกตามทิศทางของลูกศร
4
ปิดฝาสแกนเอกสาร
4
คืนชุดป้อนจ่ายกลับไปยังตำแหน่งเดิม
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ไขการทำงานที่ขัดข้องหรือแก้ไขกระดาษติดขัดต่อไป
6CC7-0CS