preskočiť na hlavný text

Uloženie často používaného profilu tlače

Často používaný profil tlače môžete uložiť v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup). Nepotrebné profily tlače môžete kedykoľvek odstrániť.

Pri ukladaní profilu tlače postupujte takto:

Uloženie profilu tlače

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Nastavte potrebné položky.

  Z ponuky Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete použiť. V prípade potreby zmeňte nastavenia v časti Ďalšie funkcie (Additional Features).
  Potrebné položky môžete uložiť aj na kartách Hlavné (Main)Nastavenie strany (Page Setup).

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť... (Save...).

  Obrázok: tlačidlo Uložiť... na karte Rýchle nastavenie

  Otvorí sa dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used Settings).

  Obrázok: dialógové okno Uloženie bežne používaných nastavení
 4. Uložte nastavenia.

  Do poľa Názov (Name) zadajte požadovaný názov. V prípade potreby kliknite na položku Možnosti... (Options...), nastavte príslušné položky a potom kliknite na tlačidlo OK.
  V dialógovom okne Uloženie bežne používaných nastavení (Save Commonly Used Settings) uložte kliknutím na tlačidlo OK nastavenia tlače a vráťte sa na kartu Rýchle nastavenie (Quick Setup).
  Názov a ikona sa zobrazujú v časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).

Dôležité

 • Ak chcete uložiť nastavenia veľkosti strany, orientácie a počtu kópií zadané na jednotlivých kartách, kliknite na tlačidlo Možnosti... (Options...) a skontrolujte jednotlivé položky.

Poznámka

 • Po preinštalovaní ovládača tlačiarne alebo inovácii jeho verzie sa nastavenia tlače, ktoré sú už uložené, odstránia z časti Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).
  Uložené nastavenia tlače nemožno zachovať. Po odstránení profilu uložte nastavenia tlače znova.

Odstránenie nepotrebného profilu tlače

 1. Vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.

  Zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup) vyberte profil tlače, ktorý chcete odstrániť.

 2. Odstráňte profil tlače.

  Kliknite na tlačidlo Odstrániť (Delete). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
  Vybratý profil tlače sa odstráni zo zoznamu Bežne používané nastavenia (Commonly Used Settings).

Poznámka

 • Profily tlače uložené pri úvodnom nastavovaní nemožno odstrániť.