preskočiť na hlavný text

Zmena prevádzkového režimu tlačiarne

V prípade potreby môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami tlačiarne.

Pri konfigurácii položky Vlastné nastavenia (Custom Settings) postupujte takto:

Vlastné nastavenia (Custom Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Vlastné nastavenia (Custom Settings).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenia:

  Otočiť o 90 stupňov doľava pri orientácii [Na šírku] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])
  Na karte Nastavenie strany (Page Setup) môžete zmeniť smer otočenia pri orientácii Na šírku (Landscape) v nastavení Orientácia (Orientation).
  Túto položku vyberte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doľava. Túto položku odznačte, ak chcete v priebehu tlače otočiť tlačené údaje o 90 stupňov doprava.

  Dôležité

  • Nemeňte toto nastavenie, kým sa tlačová úloha zobrazuje v zozname úloh čakajúcich na tlač. V opačnom prípade môže dôjsť k vynechaniu znakov alebo narušeniu rozloženia.
  Čakanie na vyschnutie atramentu (Ink Drying Wait Time)
  Môžete nastaviť dĺžku prestávky tlačiarne do spustenia tlače nasledujúcej strany. Posúvaním jazdca doprava predĺžite čas pozastavenia a posúvaním doľava tento čas skrátite.
  Ak sa papier znečistí, pretože nasledujúca strana sa vysunie ešte pred vyschnutím atramentu na vytlačenej strane, predĺžte čas čakania na vyschnutie atramentu.
  Skrátením času čakania na vyschnutie atramentu zrýchlite tlač.
 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK a po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Tlačiareň bude odteraz používať upravené nastavenia.