preskočiť na hlavný text

Nastavenie kazety s atramentom, ktorá sa má používať

Táto funkcia umožňuje vybrať z vložených kaziet FINE najvhodnejšiu kazetu na plánovaný účel.
Ak sa niektorá z kaziet FINE vyprázdni a nemožno ju ihneď vymeniť za novú, môžete vybrať inú kazetu FINE, ktorá ešte obsahuje atrament, a pokračovať v tlači.

Pri nastavovaní kazety FINE postupujte takto:

Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia kaziet s atramentom (Ink Cartridge Settings).

 3. Vyberte kazetu FINE, ktorá sa má používať.

  Vyberte kazetu FINE, ktorá sa má používať na tlač, a kliknite na tlačidlo OK.
  Nastavená kazeta FINE sa bude používať od nasledujúcej tlače.

Dôležité

 • Ak je pre položku Typ média (Media Type) na karte Hlavné (Main) vybrané iné nastavenie ako Obyčajný papier (Plain Paper) alebo Obálka (Envelope), možnosť Iba čierna (Black Only) je neaktívna, pretože tlačiareň používa na tlač dokumentov farebnú kazetu FINE.
 • Nepoužívanú kazetu FINE nevyberajte. Po vybratí niektorej z kaziet FINE nebudete môcť tlačiť.