preskočiť na hlavný text

Kontrola stavu atramentu z počítača

Môžete skontrolovať množstvo zostávajúceho atramentu a typy kaziet s atramentom pre svoj model.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Spustenie aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ

  Na karte Údržba (Maintenance) kliknite na tlačidlo Zobraziť stav tlačiarne (View Printer Status).
  Otvorí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ a zobrazí sa obrázok stavu atramentu.

  Obrázok: aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ

  Poznámka

  • Informácie zobrazené v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej tlačiareň používate.
  • Po prijatí oznámenia o zostávajúcej úrovni atramentu sa nad ikonou atramentu zobrazí značka.
   Napríklad: Výkričník
   Kazeta s atramentom obsahuje málo atramentu. Pripravte si novú kazetu s atramentom.
 3. V prípade potreby kliknite na tlačidlo Podrobnosti o atramente (Ink Details)

  Môžete skontrolovať informácie súvisiace s atramentom.

  Ak sa zobrazí upozornenie alebo chyba týkajúca sa zostávajúceho množstva atramentu, nad obrázkom v dialógovom okne Podrobnosti o atramente (Ink Details) sa zobrazí ikona oznámenia.
  V takých prípadoch vykonajte príslušné kroky uvedené na obrazovke.

  Poznámka

  • Dialógové okno Podrobnosti o atramente (Ink Details) môžete zobraziť aj výberom ikony atramentu v aplikácii Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.