naar hoofdtekst gaan

Dubbelzijdig afdrukken

U kunt dubbelzijdig afdrukken ook instellen bij Extra functies (Additional Features) op het tabblad Snel instellen (Quick Setup).

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

U kunt ook dubbelzijdig afdrukken zonder dat u het papier zelf hoeft om te draaien.

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Automatisch dubbelzijdig afdrukken instellen

  Schakel het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) in en controleer of het selectievakje Automatisch (Automatic) is ingeschakeld.

  afbeelding: selectievakje Dubbelzijdig afdrukken op het tabblad Pagina-instelling
 3. Selecteer de indeling

  Selecteer Normaal formaat (Normal-size), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

 4. Stel het afdrukgebied in

  Wanneer u dubbelzijdig afdrukken uitvoert, wordt het afdrukgebied van het document iets kleiner dan normaal en is het mogelijk dat het document niet op één pagina past.
  Klik op Afdrukgebied instellen... (Print Area Setup...), selecteer een van de volgende verwerkingsmethoden en klik daarna op OK.

  afbeelding: dialoogvenster Afdrukgebied instellen
  Afdrukken op normaal formaat (Use normal-size printing)
  Afdrukken zonder de pagina te verkleinen.
  Gereduceerd afdrukken (Use reduced printing)
  De pagina enigszins verkleind afdrukken.
 5. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

  De beste Nietmarge (Stapling Side) wordt automatisch geselecteerd in de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere nietmarge in de lijst.

 6. Stel de breedte van de marge in

  Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

 7. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Wanneer u het afdrukken start, wordt het dubbelzijdig afdrukken gestart.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

U kunt het dubbelzijdig afdrukken handmatig uitvoeren.

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Stel dubbelzijdig afdrukken in

  Schakel het selectievakje Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) in en schakel het selectievakje Automatisch (Automatic) uit op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

  afbeelding: selectievakje Dubbelzijdig afdrukken op het tabblad Pagina-instelling
 3. Selecteer de indeling

  Selecteer Normaal formaat (Normal-size), Passend op papier (Fit-to-Page), Op schaal (Scaled) of Pagina-indeling (Page Layout) in de lijst Pagina-indeling (Page Layout).

 4. Geef op aan welke zijde de nietjes moeten komen

  De beste Nietmarge (Stapling Side) wordt automatisch geselecteerd in de instellingen voor Afdrukstand (Orientation) en Pagina-indeling (Page Layout). Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u een andere nietmarge in de lijst.

 5. Stel de breedte van de marge in

  Klik zo nodig op Marge instellen... (Specify Margin...) om de breedte van de marge in te stellen en klik vervolgens op OK.

 6. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Wanneer u het document afdrukt, wordt dit eerst afgedrukt op één zijde van een vel papier. Nadat één zijde is bedrukt, plaatst u het papier opnieuw, zoals in het bericht wordt weergegeven.
  Druk op de knop OK op de printer om op de andere zijde af te drukken.

Belangrijk

 • Wanneer een ander mediumtype dan Normaal papier (Plain Paper) is geselecteerd in de lijst Mediumtype (Media Type) op het tabblad Afdruk (Main), is de optie Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) niet beschikbaar voor selectie.
 • Als Zonder marges (Borderless), Tegels/poster (Tiling/Poster) of Boekje (Booklet) is geselecteerd in de lijst Pagina-indeling (Page Layout), zijn Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) en Nietmarge (Stapling Side) niet beschikbaar voor selectie.
 • Dubbelzijdig afdrukken (Duplex Printing) kan alleen worden toegepast als een van de volgende papierformaten is geselecteerd voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  • Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5
 • Nadat de voorzijde is afgedrukt, wordt gewacht met de achterzijde totdat de inkt droog is (het afdrukken wordt tijdelijk onderbroken). Raak het papier niet aan. U kunt de droogtijd wijzigen via Aangepaste instellingen (Custom Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool.