naar hoofdtekst gaan

Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor toont de status van de printer en de voortgang van de afdruktaak. De printerstatus wordt weergegeven met afbeeldingen, pictogrammen en berichten op de statusmonitor.

De Canon IJ-statusmonitor starten

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch gestart wanneer afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven als een knop op de taakbalk.

afbeelding: de knop op de taakbalk

Klik op de knop van de statusmonitor die op de taakbalk wordt weergegeven. De Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven.

afbeelding: Canon IJ-statusmonitor

Opmerking

  • U kunt de Canon IJ-statusmonitor openen wanneer de printer niet afdrukt door het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma te openen en te klikken op Printerstatus weergeven (View Printer Status) op het tabblad Onderhoud (Maintenance).
  • De informatie die in de Canon IJ-statusmonitor wordt weergegeven, kan afwijken naargelang het land of de regio waarin u de printer gebruikt.

Wanneer fouten optreden

De Canon IJ-statusmonitor wordt automatisch weergegeven wanneer er een fout optreedt (bijvoorbeeld wanneer het papier op is of de inkt van de printer op raakt).

afbeelding: fout weergegeven in Canon IJ-statusmonitor

Voer in dergelijke gevallen de beschreven maatregelen uit.