naar hoofdtekst gaan

Beschrijving van Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor toont de status van de printer en de voortgang van de afdruktaak. De printerstatus wordt weergegeven met afbeeldingen, pictogrammen en berichten op de statusmonitor.

afbeelding: Canon IJ-statusmonitor

Functies van de Canon IJ-statusmonitor

De Canon IJ-statusmonitor heeft de volgende functies:

Weergavestatus van de printer op het scherm
Met de statusmonitor wordt de printerstatus real-time weergegeven.
U kunt de voortgang controleren van elk document dat u wilt afdrukken (afdruktaak).
De weergave van foutinhoud en correctieprocedure
De statusmonitor toont gegevens over fouten op de printer.
U kunt direct controleren welke soort actie u moet ondernemen.
Weergave van de inktstatus
Geeft de inktstatus weer
Hier kunt u de soorten FINE-cartridges en inktniveaus bevestigen.

Overzicht van de Canon IJ-statusmonitor

De CanonIJ-statusmonitor maakt gebruik van afbeeldingen, pictogrammen en berichten om de printerstatus en de inktstatus weer te geven.
Tijdens het afdrukken kunt u informatie controleren over het document dat wordt afgedrukt, en de voortgang van de afdruktaak.
Als een fout optreedt, toont de statusmonitor de foutinhoud en instructies over hoe u de fout kunt corrigeren. Volg de instructies in het bericht.

Printer
De Canon IJ-statusmonitor toont een pictogram als zich een waarschuwing of fout voordoet met betrekking tot de printer.
: Er is een waarschuwing.
: Er is een gebruikersfout opgetreden.
: Er is een melding over iets anders dan een waarschuwing of fout.
: er is een fout opgetreden die service vereist.
Documentnaam (Document Name)
Naam van het document dat wordt afgedrukt.
Eigenaar (Owner)
Naam van de eigenaar van het document dat wordt afgedrukt.
Afdrukpagina (Printing Page)
Paginanummer van huidige pagina en het totaal aantal pagina's.
Afdrukrij weergeven (Display Print Queue)
De afdrukwachtrij, waarmee het huidige document wordt verwerkt en documenten die gereed zijn om af te drukken.
Afdrukken annuleren (Cancel Printing)
Hiermee annuleert u het afdrukken.
Geschatte inktniveaus (Estimated ink levels)
Hier worden de soorten FINE-cartridges en geschatte inktniveaus als afbeeldingen weergegeven.
Als de resterende inkt (bijna) op is, wordt ook een pictogram of bericht weergegeven (waarschuwing over inktniveau/fout dat inkt op is).
Beweeg de aanwijzer over de afbeelding om gedetailleerde gegevens te controleren, zoals het resterende inktniveau en de namen van FINE-cartridges die de printer kan gebruiken.
De kleuren worden zo gekalibreerd dat ze overeenkomen met de kleur met de minste hoeveelheid resterende inkt en vervolgens worden alle kleuren op hetzelfde niveau weergegeven.
Inktmodelnummer (Ink Model Number)
U kunt de juiste FINE-cartridges voor uw printer opzoeken.
Menu Optie (Option)
Als een printerbericht wordt weergegeven, selecteert u Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) om de Canon IJ-statusmonitor te starten.
Selecteer Statusmonitor inschakelen (Enable Status Monitor) om de volgende opdrachten te gebruiken:
Altijd huidige taak weergeven (Always Display Current Job)
Hiermee wordt de Canon IJ-statusmonitor weergegeven wanneer een document wordt afgedrukt.
Altijd op voorgrond (Always Display on Top)
Hiermee geeft u de Canon IJ-statusmonitor weer boven andere vensters.
Gidsbericht weergeven (Display Guide Message)
Hiermee worden gidsberichten weergegeven voor ingewikkelde papierinstellingsbewerkingen.
Envelop afdrukken (Envelope Printing)
Hiermee worden een gidsbericht weergegeven wanneer het afdrukken van de envelop wordt gestart.
U verbergt dit bericht door het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven (Do not show this message again) in te schakelen.
Als u het bericht opnieuw wilt weergeven, opent u het menu Optie (Option), selecteert u Gidsbericht weergeven (Display Guide Message), klikt u op Envelop afdrukken (Envelope Printing) en schakelt u deze instelling in.
Waarschuwing automatisch weergeven (Display Warning Automatically)
Wanneer de waarschuwing voor weinig inkt optreedt (When a Low Ink Warning Occurs)
Hiermee wordt het pop-upvenster van Canon IJ-statusmonitor geopend en weergegeven boven andere vensters wanneer de inkt bijna op is.
Starten bij het starten van Windows (Start when Windows is Started)
Hiermee wordt automatisch de Canon IJ-statusmonitor gestart wanneer Windows wordt gestart.
Het menu Externe UI (Remote UI)
U kunt de externe gebruikersinterface van de printer openen.
Wanneer u via een netwerk bent verbonden met de printer, kunt u de printerstatus controleren en onderhoudsfuncties voor de printer uitvoeren.

Opmerking

  • De Externe UI (Remote UI) wordt niet weergegeven als u een USB-verbinding met de printer hebt.
Printerinformatie (Printer Information)
Hier kunt u gedetailleerde gegevens bekijken, zoals de printerstatus, vordering van de afdruktaak en resterende inktniveaus.
Onderhoud (Maintenance)
Hiermee kunt u printeronderhoud uitvoeren en printerinstellingen wijzigen.
Beveiligingscertificaat downloaden (Download Security Certificate)
Hiermee geeft u het venster Voor veilige communicatie (For secure communication) weer.
In dit venster kunt u het basiscertificaat downloaden en registreren bij de browser, en waarschuwingsmeldingen uitschakelen.
Menu Help
Selecteer dit menu om de Help-informatie voor de Canon IJ-statusmonitor, inclusief de versie en auteursrechtgegevens, weer te geven.

Verwant onderwerp