naar hoofdtekst gaan

De kleurbalans aanpassen

U kunt de kleurtinten tijdens het afdrukken aanpassen.
Aangezien deze functie de kleurbalans van de afdruk aanpast door de inktverhoudingen van elke kleur te wijzigen, wordt de gehele kleurbalans van het document gewijzigd. Gebruik de toepassing als u uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in de kleurbalans. Gebruik het printerstuurprogramma alleen als u kleine wijzigingen in de kleurbalans wilt aanbrengen.
In het volgende voorbeeld ziet u hoe de kleurbalans wordt gebruikt om de intensiteit van cyaan te verhogen en die van geel te verlagen zodat de kleuren beter op elkaar zijn afgestemd.

afbeelding: Geen aanpassing
afbeelding: Pas kleurbalans aan

Geen aanpassing

Pas de kleurbalans aan

U kunt de kleurbalans ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

  Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

  afbeelding: selecteer Handmatig bij Kleur/Intensiteit op het tabblad Afdruk

  Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

 3. Pas de kleurbalans aan

  Er zijn afzonderlijke schuifregelaars voor Cyaan (Cyan), Magenta en Geel (Yellow). Elke kleur wordt krachtiger wanneer u de bijbehorende schuifregelaar naar rechts schuift en zwakker wanneer u de schuifregelaar naar links schuift. Als bijvoorbeeld cyaan zwakker wordt, wordt de kleur rood sterker.
  U kunt ook rechtstreeks een waarde invoeren voor de schuifregelaar. Voer een waarde in tussen -50 en 50. De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld aan de linkerkant van het printerstuurprogramma.

  Klik op OK nadat u alle kleuren hebt aangepast.

 4. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
  Wanneer u het document afdrukt, wordt de aangepaste kleurbalans gebruikt.

Belangrijk

 • Wanneer het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is de kleurbalans (Cyaan (Cyan), Magenta, Geel (Yellow)) niet beschikbaar voor selectie.