naar hoofdtekst gaan

Kleurcorrectie opgeven

U kunt de methode voor kleurcorrectie aanpassen aan het type document dat u wilt afdrukken.
Normaal gesproken worden de kleuren aangepast met behulp van Canon Digital Photo Color, zodat de gegevens worden afgedrukt met kleurtinten waaraan de meeste mensen de voorkeur geven. Deze methode is geschikt voor het afdrukken van sRGB-gegevens.

Als u zodanig wilt afdrukken dat de kleurruimte van de afbeeldingsgegevens effectief wordt gebruikt, selecteert u ICM. Als u een toepassing wilt gebruiken om een ICC-afdrukprofiel op te geven, selecteert u Geen (None).

U kunt kleurcorrectie ook instellen op het tabblad Snel instellen (Quick Setup) door Foto afdrukken (Photo Printing) te kiezen onder Veelgebruikte instellingen (Commonly Used Settings) en vervolgens Kleur/intensiteit handmatig aanpassen (Color/Intensity Manual Adjustment) te kiezen onder Extra functies (Additional Features).

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Selecteer de handmatige kleuraanpassing

  Selecteer op het tabblad Afdruk (Main) de optie Handmatig (Manual) voor Kleur/Intensiteit (Color/Intensity) en klik op Instellen... (Set...).

  afbeelding: selecteer Handmatig bij Kleur/Intensiteit op het tabblad Afdruk

  Het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing (Manual Color Adjustment) wordt geopend.

 3. Selecteer de kleurcorrectie

  Klik op het tabblad Afstemming. Selecteer de kleurcorrectiemethode voor de kleur die overeenkomt met het documenttype dat u afdrukt en klik vervolgens op OK.

  afbeelding: Kleurcorrectie in het dialoogvenster Handmatige kleuraanpassing
 4. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Afdruk (Main).
  De opgegeven kleurcorrectie wordt bij het afdrukken gebruikt.

Belangrijk

 • Als ICM in de toepassing is uitgeschakeld, is ICM niet beschikbaar voor Kleurcorrectie (Color Correction) en is het mogelijk dat de afbeeldingsgegevens door de printer niet correct worden afgedrukt.
 • Als het selectievakje Afdrukken in grijstinten (Grayscale Printing) op het tabblad Afdruk (Main) is ingeschakeld, is Kleurcorrectie (Color Correction) niet beschikbaar voor selectie.