PP002W

Čistenie valčekov podávača papiera z počítača

Vyčistia sa valčeky podávača papiera. Valčeky podávača papiera čistite v prípade, že sa na ne prilepili papierové čiastočky a papier sa nepodáva správne.

Pri čistení valčekov podávača postupujte takto:

Čistenie valčeka (Roller Cleaning)

 1. Pripravte zariadenie.

  Vyberte všetky hárky papiera zo zdroja, z ktorého sa papier nepodáva správne.

 2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 3. Kliknite na položku Čistenie valčeka (Roller Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Čistenie valčeka (Roller Cleaning).

 4. Vyberte možnosť Kazeta (horná) (Cassette (upper)) alebo Kazeta (dolná) (Cassette (lower)) a kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

 5. Spustite čistenie valčekov podávača papiera.

  Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo OK.
  Spustí sa čistenie valčekov podávača papiera.

 6. Dokončite čistenie valčekov podávača papiera.

  • Čistenie valčekov podávača papiera v kazete (hornej)

   Rozrežte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter na štyri kusy, pričom najprv ho rozrežte na polovicu v zvislom a potom vo vodorovnom smere.
   Po zastavení valčekov postupujte podľa pokynov v správach. Vložte štyri narezané kusy papiera do kazety (hornej) tak, aby odrezané hrany smerovali dopredu, a kliknite na tlačidlo OK.

  • Čistenie valčekov podávača papiera v kazete (dolnej)

   Po zastavení valčekov postupujte podľa pokynov v správe, vložte do kazety (dolnej) tri hárky obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter a kliknite na tlačidlo OK.

  Papier sa vysunie a čistenie valčekov podávača sa dokončí.

Na začiatok strany