PP006W

Tlač vzorky na kontrolu dýz pomocou počítača

Funkcia kontroly dýz umožňuje pomocou tlače vzorky na kontrolu dýz skontrolovať, či tlačová hlava funguje správne. Vzorku vytlačte v prípade, že je tlač nejasná alebo sa niektorá z farieb netlačí.

Pri tlači vzorky na kontrolu dýz postupujte takto:

Kontrola dýz (Nozzle Check)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Kontrola dýz (Nozzle Check) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Kontrola dýz (Nozzle Check).
  Kliknutím na možnosť Položky úvodnej kontroly (Initial Check Items) zobrazte položky, ktoré treba pred tlačou vzorky na kontrolu dýz skontrolovať.

 3. Vložte papier do zariadenia.

  Do kazety (dolnej) vložte jeden hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

 4. Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

  Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo Vzorka na kontrolu tlače (Print Check Pattern).
  Spustí sa tlač vzorky na kontrolu dýz.

  Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
  Otvorí sa dialógové okno Kontrola vzorky (Pattern Check).

 5. Kontrola výsledku tlače.

  Skontrolujte výsledok tlače. Ak je výsledok tlače normálny, kliknite na tlačidlo Skončiť (Exit).

  Ak výsledok tlače obsahuje šmuhy alebo ak sa niektoré časti nevytlačili, kliknutím na položku Čistenie (Cleaning) vyčistite tlačovú hlavu.

Súvisiaca téma

Čistenie tlačových hláv z počítača

Na začiatok strany