PP008W

Čistenie vnútorných častí zariadenia

Skôr než spustíte obojstrannú tlač, vyčistite spodnú platňu, aby ste predišli šmuhám na zadnej strane papiera.
Spodnú platňu vyčistite aj v prípade, ak sa na vytlačenej strane objavujú atramentové šmuhy spôsobené niečím iným ako tlačovými údajmi.

Podrobné informácie o vkladaní papiera do zariadenia nájdete v časti „Čistenie vnútra zariadenia (čistenie spodnej platne)“.

Pri čistení spodnej platne postupujte takto:

Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning).

 3. Vložte papier do zariadenia.

  Podľa pokynov v dialógovom okne preložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter po šírke a potom ho znova rozložte.
  Preložte jednu stranu papiera znova na polovicu, pričom hranu zarovnajte so stredovým záhybom, a potom papier rozložte.
  Vložte papier do kazety (dolnej) tak, aby vystupujúce strany záhybov smerovali nahor a hrana polovice papiera bez záhybov smerovala od vás.

 4. Vyčistite spodnú platňu.

  Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo Vykonať (Execute).
  Spustí sa čistenie spodnej platne.

Na začiatok strany