PP004W

Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

Pri zarovnaní tlačovej hlavy sa upravujú inštalačné polohy tlačovej hlavy a zlepšujú farby a čiary, ktoré sa líšia od normálneho stavu.

Toto zariadenie podporuje dva spôsoby zarovnania tlačovej hlavy: automatické a manuálne. V bežných prípadoch je zariadenie nastavené na automatické zarovnanie tlačovej hlavy.
Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú hlavu manuálne podľa časti „Manuálne zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača“.

Pri automatickom zarovnaní tlačovej hlavy postupujte takto:

Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Spustenie zarovnania tlačovej hlavy (Start Print Head Alignment).

 3. Vložte papier do zariadenia.

  Do kazety (dolnej) vložte jeden hárok papiera Matte Photo Paper (MP-101) veľkosti A4 alebo Letter.

  Poznámka
  • Po výbere manuálneho zarovnania tlačovej hlavy sa typ médií a počet používaných hárkov líši.

 4. Zarovnajte tlačovú hlavu.

  Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo Zarovnať tlačovú hlavu (Align Print Head).
  Postupujte podľa pokynov v správe.

  Dôležité
  • Počas tlače neotvárajte kryt atramentu.

  Poznámka
  • Pred vykonaním iných činností počkajte na dokončenie tlače. Tlač trvá približne 4 minúty.

  • Ak chcete vytlačiť a skontrolovať aktuálne nastavenie, otvorte dialógové okno Spustenie zarovnania tlačovej hlavy (Start Print Head Alignment) a kliknite na položku Hodnota zarovnania tlačovej hlavy (Print Alignment Value).

Ďalej

Na začiatok strany