preskočiť na hlavný text

Odstránenie nežiaducej tlačovej úlohy

Ak používate ovládač tlačiarne XPS, pri čítaní týchto informácií nahraďte názov „Monitor stavu tlačiarne Canon IJ“ názvom „Monitor stavu tlačiarne Canon IJ XPS“.

Ak tlačiareň nespustí tlač, mohli v nej zostať údaje zrušených alebo zlyhaných tlačových úloh.
Nežiaducu tlačovú úlohu odstráňte pomocou aplikácie Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.

 1. Zobrazte aplikáciu Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.

  Kliknite na ikonu monitora stavu tlačiarne Canon IJ zobrazenú na paneli úloh.
  Zobrazí sa aplikácia Monitor stavu tlačiarne Canon IJ.

 2. Zobrazte tlačové úlohy.

  Kliknite na položku Zobraziť tlačový front (Display Print Queue).
  Otvorí sa okno tlačového frontu.

 3. Odstráňte tlačové úlohy.

  V ponuke Tlačiareň (Printer) vyberte položku Zrušiť všetky dokumenty (Cancel All Documents).
  Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo Áno (Yes).

  Tlačová úloha sa odstráni.

Dôležité

 • Používatelia, ktorým nebolo udelené povolenie na prístup k správe tlačiarne, nemôžu odstrániť tlačovú úlohu iného používateľa.

Poznámka

 • Po vykonaní tejto operácie sa odstránia všetky tlačové úlohy. Ak zoznam tlačového frontu obsahoval potrebnú tlačovú úlohu, spustite tlač znova od začiatku.