PP068W

Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers

Ovládače MP Drivers, ktoré už nepoužívate, môžete odstrániť.
Pred odstránením ovládačov MP Drivers ukončite všetky spustené programy.

Pri odstraňovaní nepotrebných ovládačov MP Drivers postupujte takto:

 1. Spustite program na odinštalovanie.

  • Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista, vyberte ponuku Štart (Start) -> Ovládací panel (Control Panel) -> Programy (Programs) -> Programy a súčasti (Programs and Features).
   V zozname programov vyberte položku „XXX MP Drivers“ (reťazec „XXX“ predstavuje názov vášho modelu) a kliknite na tlačidlo Odinštalovať (Uninstall).

  • Ak používate systém Windows XP, vyberte ponuku Štart (Start) -> Ovládací panel (Control Panel) -> Pridanie alebo odstránenie programov (Add or Remove Programs).
   V zozname programov vyberte položku „XXX MP Drivers“ (reťazec „XXX“ predstavuje názov vášho modelu) a kliknite na tlačidlo Odstrániť (Remove).

  Zobrazí sa okno na potvrdenie odinštalovania modelu.

  Dôležité
  • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista sa pri spúšťaní, inštalácii alebo odinštalovaní softvéru môže zobraziť dialógové okno s potvrdením alebo varovaním.
   Toto dialógové okno sa zobrazí v prípade, ak sa na vykonanie úlohy vyžadujú správcovské oprávnenia.
   Ak ste prihlásení ako správca, pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno (Yes) (alebo Pokračovať (Continue), Povoliť (Allow)).
   Niektoré aplikácie vyžadujú konto správcu, aby ste mohli pokračovať. Ak ste prihlásení do bežného konta, prepnite na konto správcu a vykonajte operáciu znova od začiatku.

 2. Vykonajte odinštalovanie.

  Kliknite na tlačidlo Vykonať (Execute). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo Áno (Yes).
  Po odstránení všetkých súborov kliknite na tlačidlo Hotovo (Complete).

  Ovládače MP Drivers sa odstránili.

Dôležité
 • Po odinštalovaní ovládačov MP Drivers sa odstráni ovládač tlačiarne, ovládač tlačiarne XPS, ovládač skenera (ScanGear) a ovládač faxu.

Na začiatok strany