preskočiť na hlavný text

Zníženie hluku tlačiarne

Funkcia tichého režimu umožňuje znížiť prevádzkový hluk tlačiarne. Tento režim vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk tlačiarne, napríklad v noci.
Používaním tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť tlače.

Pri používaní tichého režimu postupujte takto:

Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
 3. Nastavte tichý režim.

  V prípade potreby zadajte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Nepoužívať tichý režim (Do not use quiet mode)
  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete, aby prevádzkový hluk tlačiarne dosahoval normálnu hlasitosť.
  Vždy používať tichý režim (Always use quiet mode)
  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk tlačiarne.
  Používať tichý režim počas určených hodín (Use quiet mode during specified hours)
  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk tlačiarne v nastavenom časovom období.
  Nastavte položky Čas spustenia (Start time)Čas ukončenia (End time) tichého režimu, ktorý sa má aktivovať. Ak obidve položky nastavíte na rovnaký čas, tichý režim nebude fungovať.

  Dôležité

  • Tichý režim môžete nastaviť na ovládacom paneli tlačiarne, v ovládači tlačiarne alebo ovládači ScanGear (ovládač skenera).
   Bez ohľadu na spôsob nastavenia sa tichý režim použije pri vykonávaní operácií pomocou ovládacieho panela tlačiarne alebo pri tlači a skenovaní pomocou počítača.
 4. Použite nastavenia.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo OK.
  Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Nastavenia sa povolia.

Poznámka

 • V závislosti od nastavení kvality tlače môžu byť účinky tichého režimu menšie.