preskočiť na hlavný text

Riadenie napájania tlačiarne

Táto funkcia umožňuje riadiť napájanie tlačiarne z ovládača tlačiarne.

Pri riadení napájania tlačiarne postupujte takto:

Vypnutie napájania (Power Off)

Funkcia Vypnutie napájania (Power Off) vypína tlačiareň. Ak použijete túto funkciu, tlačiareň nebudete môcť zapnúť z ovládača tlačiarne.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Vypnite napájanie.

  Kliknite na položku Vypnutie napájania (Power Off) na karte Údržba (Maintenance). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Vypne sa napájanie tlačiarne a znova sa zobrazí karta Údržba (Maintenance).

  Dôležité

  • Nemôžete prijímať faxy, keď je tlačiareň vypnutá.

Automatické napájanie (Auto Power)

V časti Automatické napájanie (Auto Power) môžete nastaviť funkciu Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off).
Funkcia Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off) automaticky vypne tlačiareň, ak sa počas určeného času nevykonajú z ovládača tlačiarne ani tlačiarne žiadne operácie.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Automatické napájanie (Auto Power) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenie automatického napájania (Auto Power Setting).

  Poznámka

  • Ak je tlačiareň vypnutá alebo ak je zakázaná komunikácia medzi tlačiarňou a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav tlačiarne.
   V takom prípade kliknutím na tlačidlo OK zobrazte posledné nastavenia vybraté v počítači.
 3. V prípade potreby vyberte nasledujúce nastavenie:

  Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off)
  Zo zoznamu vyberte príslušný čas. Keď tento čas uplynie bez toho, aby sa z ovládača tlačiarne alebo tlačiarne vykonali nejaké operácie, tlačiareň sa automaticky vypne.
 4. Použite nastavenia.

  Kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.
  Znova sa zobrazí karta Údržba (Maintenance).

  Po tomto úkone sa nastavenie povolí. Ak chcete funkciu zakázať, podľa rovnakého postupu vyberte zo zoznamu položku Zakázať (Disable).

Dôležité

 • V nasledujúcich prípadoch môžete nastaviť funkciu Automatické vypnutie napájania (Auto Power Off), ale napájanie sa nebude vypínať automaticky.
  • Pri používaní tlačiarne po pripojení k sieti
  • Pri používaní tlačiarne po pripojení k telefónnej linke prostredníctvom modulárneho kábla