PP013W

Käytettävän mustekasetin asettaminen

Tämän toiminnon avulla asennettujen mustekasettien joukosta voidaan määrittää käyttötarkoitukseen sopivin FINE-mustekasetti.
Jos toinen FINE-mustekaseteista tyhjenee eikä sitä voida vaihtaa välittömästi uuteen, tulostamista voidaan jatkaa määrittämällä toinen FINE-mustekasetti, jossa on vielä mustetta.

Määritä FINE-mustekasetti seuraavasti:

Mustekasetin asetukset (Ink Cartridge Settings)

 1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

 2. Valitse Ylläpito (Maintenance) -välilehdessä Mustekasetin asetukset (Ink Cartridge Settings).

  Mustekasetin asetukset (Ink Cartridge Settings) -valintaikkuna tulee näyttöön.

 3. Valitse käytettävä FINE-mustekasetti

  Valitse tulostuksessa käytettävä FINE-mustekasetti ja valitse OK.
  Määritettyä FINE-mustekasettia käytetään seuraavasta tulostuskerrasta alkaen.

Tärkeää
 • Kun seuraavat asetukset ovat käytössä, Vain musta (Black Only) -vaihtoehto ei ole käytettävissä, koska laite käyttää asiakirjojen tulostamiseen FINE-mustekasettia.

  • Muu kuin Tavallinen paperi (Plain Paper), Kirjekuori (Envelope), Hagaki A tai Hagaki on valittu Tulostusmateriaali (Media Type)-asetukseksi Päävalikko (Main)-välilehdessä.

  • Sivun asettelu (Page Layout) -luettelosta on valittu Sivun asetukset (Page Setup) -välilehdessä Reunaton (Borderless)

 • Älä irrota FINE-mustekasettia, joka ei ole käytössä. Tulostusta ei voi tehdä, jos jompikumpi FINE-mustekasetti on irrotettu.

Sivun alkuun