Vykonávanie údržby z počítača

Čistenie tlačových hláv z počítača

Čistenie valčekov podávača papiera z počítača

Zarovnanie tlačovej hlavy

Automatické zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

Tlač vzorky na kontrolu dýz pomocou počítača

Čistenie vnútorných častí zariadenia

Na začiatok strany