preskočiť na hlavný text

Užitočný softvér

Spoločnosť Canon ponúka nasledujúci softvér, ktorý umožňuje efektívnejšie používanie produktu.

Použitím softvéru podľa plánovaného účelu môžete tlačiarneskenery používať pohodlnejšie a jednoduchšie.

Poznámka

  • Dostupný softvér sa líši v závislosti od produktu.

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX je aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú tlač webových stránok zobrazených v programe Internet Explorer.

Webovú stránku môžete vytlačiť s automaticky zmenšenou veľkosťou, aby sa prispôsobila šírke papiera a aby sa neorezali jej okraje. Stránky môžete tiež vybrať v ukážke.

Obrázok: obrazovka aplikácie Easy-WebPrint EX

Dôležité

  • Bez súhlasu vlastníka autorských práv je nezákonné reprodukovať alebo upravovať diela iných osôb chránené autorskými právami s výnimkou osobného použitia, domáceho použitia alebo použitia v rámci obmedzeného rozsahu definovaného autorskými právami.

    Navyše, reprodukovanie alebo úpravy fotografií ľudí môžu porušovať práva na zobrazenie osôb.

Poznámka

  • Podrobné informácie o aplikácii Easy-WebPrint EX nájdete v Pomocníkovi aplikácie Easy-WebPrint EX.

    Pomocníka zobrazíte tak, že počas spustenia programu Internet Explorer vyberiete z ponuky Easy-WebPrint EX na paneli s nástrojmi aplikácie Easy-WebPrint EX položku Pomocník (Help).

My Printer

My Printer je softvér, ktorý umožňuje zobraziť obrazovku nastavení ovládača tlačiarne alebo vyhľadať riešenia problémov s prevádzkou.

Obrázok: obrazovka aplikácie My Printer