naar hoofdtekst gaan

Tegenmaatregelen tegen ongeautoriseerde toegang

In dit gedeelte worden tegenmaatregelen beschreven tegen ongeautoriseerde toegang tot de printer van buitenaf. Als u de printer gebruikt via een netwerk of als u een beheerder bent, raden we u aan om dit gedeelte te lezen voordat u de printer gebruikt.

De vier onderstaande tegenmaatregelen kunnen u helpen bij het tegengaan van ongeautoriseerde toegang.

Opmerking

 • Het hieronder beschreven configuratieproces is slechts een voorbeeld en kan afwijken van dat van uw printer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer.

Een privé IP-adres instellen

Een IP-adres is een numeriek label dat wordt toegekend aan elk apparaat dat zich op het netwerk bevindt. Er zijn twee typen IP-adressen. Eén type wordt gebruikt voor verbinding met het internet ("global IP-adres"), en het andere wordt gebruikt voor lokale netwerken zoals een inhouse LAN ("privé IP-adres").

Als een global IP-adres wordt opgegeven voor de printer, kunnen vele, ook niet gespecificeerde gebruikers op internet toegang verkrijgen tot de printer. Hierdoor is er een verhoogd risico op datalekken veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van buitenaf. Maar als een privé IP-adres wordt ingesteld voor de printer, dan wordt de groep gebruikers die toegang heeft tot de printer beperkt tot de kleinere groep gebruikers van het lokale netwerk, zoals bijvoorbeeld die van een inhouse LAN. Daarom raden we u aan om een privé IP-adres in te stellen voor de printer.

Het bereik van de adressen die worden gebruikt als privé IP-adres wordt hieronder vermeld. Controleer of er een privé IP-adres is ingesteld voor uw printer.

Bereik van privé IP-adressen

 • 10.0.0.0 tot 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 tot 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 tot 192.168.255.255

Procedure voor het controleren van het IP-adres

Selecteer Configureren (Setup’) > Apparaatinstellingen (Device settings) > LAN-instellingen (LAN settings) op uw printer om een netwerkverbindingsmethode te selecteren en controleer het IP-adres. Voor de procedure voor het controleren en opgeven van het IP-adres, kunt u de handleiding van uw printer raadplegen.

Opmerking

 • Het creëren van een omgeving waarbij een firewall wordt gebruikt om uw printer voor toegang van buitenaf te beschermen, kan het risico van ongeautoriseerde toegang beperken, zelfs als er een global IP-adres is ingesteld voor uw printer.

Communicatie beperken met behulp van een firewall of Wi-Fi-router

Firewall is een systeem dat ongeautoriseerde toegang door een gebruiker van een extern netwerk voorkomt en zo uw inhouse netwerk beschermt tegen aanvallen of binnendringers van buitenaf.

Met firewall kunt u uw netwerk beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, door de communicatie vanaf een bepaald extern IP-adres te beperken waarvan een zeker risico lijkt uit te gaan.

Een Wi-Fi-router voor thuisgebruik heeft een soortgelijke functie. Wees voorzichtig bij het wijzigen van de instellingen.

Stel een wachtwoord in voor de printer

Zelfs als een kwaadwillende derde zich toegang zou verschaffen tot uw printer, kunt u het risico op een datalek aanzienlijk verkleinen door een wachtwoord in te stellen om de verschillende informatie op uw printer te beschermen

Bovendien, hoewel de printer kan worden beschermd door het instellen van een wachtwoord, is het met oog op de veiligheid belangrijk dit ingestelde wachtwoord te beheren. Gebruik voor het beheer van uw wachtwoord de onderstaande vier punten ter referentie. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer.

 • Wijzig het vooraf ingestelde wachtwoord.
 • Wijzig regelmatig uw wachtwoord.
 • Gebruik geen wachtwoord dat eenvoudig is te raden door derden.
 • Vertel nooit zo maar het ingestelde wachtwoord aan derden.

Opmerking

 • Voor sommige printers is er geen wachtwoord ingesteld op het moment van aankoop. In dit geval moet u het wachtwoord voor de printer zelf instellen.
 • Voor sommige printers kan er geen wachtwoord worden ingesteld.

Wachtwoordbeheer met gebruik van Externe UI

Remote UI is software waarmee u via een netwerk toegang hebt tot de printer door gebruik te maken van een webbrowser. U kunt de status van de printer of instellingen voor Remote UI controleren, zodat u op vrijwel dezelfde wijze de printer kunt bedienen als via het bedieningspaneel van de printer.

Door het invoeren van het IP-adres van uw printer of de hostnaam op de webbrowser wordt de portaalpagina van Remote UI weergegeven.

Voor de opstartprocedure of bedieningsmogelijkheden via Remote UI kunt u de handleiding van uw printer raadplegen.

Belangrijk

 • Bezoek geen websites terwijl u Remote UI gebruikt op de webbrowser.

  Zorg er bovendien voor dat u de webbrowser sluit als u uw plek verlaat voordat u de configuratie van de instellingen hebt afgerond, of als u klaar bent met het configureren van de instellingen.

Een hoger beveiligingsniveau voor uw Wi-Fi-verbinding toepassen

Als u de printer gebruikt via een Wi-Fi-verbinding, raden we u aan een beveiligingsmethode te gebruiken met een hoger beveiligingsniveau (bijv. WPA/WPA2).

Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie over de bedieningsfuncties.