preskočiť na hlavný text

Obrazovka Údržba

Po zobrazení tejto obrazovky môžete vykonať funkcie Inicializácia nastavení (Setting Initialization)Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot).

Obrazovku Údržba (Maintenance) zobrazíte výberom položky Údržba... (Maintenance...) v ponuke Nastavenia (Settings).

Obrázok: obrazovka Údržba
 1. Inicializácia nastavení (Setting Initialization)

  Obnovuje výrobné predvolené hodnoty všetkých sieťových nastavení tlačiarne. Kliknutím na tlačidlo Inicializovať (Initialize) zobrazte obrazovku Inicializovať nastavenia (Initialize Settings) a kliknutím na možnosť Áno (Yes) zaveďte sieťové nastavenia tlačiarne. Počas zavádzania nevypínajte tlačiareň. Po dokončení zavádzania kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa bude zavádzanie vykonávať pri pripojení prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN, nastane prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nastavenie pomocou Inštalačného disku alebo vykonajte nastavenie podľa pokynov na našej webovej stránke.

 2. Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot)

  Poznámka

  • Pri používaní niektorých tlačiarní nie je táto položka dostupná.

  Podľa položky Stav (Status) zistíte, či je zásuvka na kartu pripojená ako sieťová jednotka.

  Po kliknutí sa zobrazí obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu (Network Setup of the Card Slot).

  Obrazovka Nastavenie siete pre zásuvku na kartu