preskočiť na hlavný text

Ovládač tlačiarne nie je priradený k portu

Ak sa na obrazovke aplikácie Canon IJ Network Tool namiesto názvu tlačiarne zobrazuje text Žiaden ovládač (No Driver), ovládač tlačiarne nie je priradený k vytvorenému portu.

Ovládač tlačiarne priradíte k portu podľa nasledujúceho postupu.

 1. Spustite aplikáciu IJ Network Tool.

 2. Vyberte tlačiareň, ktorá sa v časti Názov (Name) zobrazuje s názvom Žiaden ovládač (No Driver).

 3. V ponuke Nastavenia (Settings) vyberte položku Priradiť port... (Associate Port...).

  Zobrazí sa obrazovka Priradiť port (Associate Port).

  Obrázok: obrazovka Priradiť port
 4. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete priradiť k portu.

  V časti Tlačiareň: (Printer:) na obrazovke Priradiť port (Associate Port) sa zobrazí zoznam tlačiarní s nainštalovaným ovládačom tlačiarne. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete priradiť k vytvorenému portu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.