preskočiť na hlavný text

Obmedzenia

Ak tlačiareň používate v bezdrôtovej sieti LAN, tlačiareň môže rozpoznať blízke bezdrôtové systémy. Preto by ste mali bezdrôtovému smerovaču priradiť sieťový kľúč (WEP alebo WPA/WPA2), ktorý by slúžil na šifrovanie bezdrôtového prenosu. Nemožno zaručiť bezdrôtovú komunikáciu s produktmi, ktoré nevyhovujú štandardu Wi-Fi.

Pripojenie k príliš veľkému počtu počítačov môže ovplyvniť výkon tlačiarne, napríklad rýchlosť tlače.